main image
28   1401/08/23  

صدور کیفرخواست برای بازداشت شدگان استان مرکزی

رئیس کل دادگستری استان مرکزی خبر داد

به گزارش ماهستیم؛ رئیس کل دادگستری استان مرکزی از صدور کیفرخواست برای 276 نفر از معترضان در جریان اعتراض های اخیر خبر داد. بنابر گزارش منتشر شده از کل بازداشتی ها در مرکز استان و شهرستان ها 40 نفر لیدر میدانی بوده اند که در بازداشت به سر می برند، همچنین 100 نفر که عمده آنها نوجوان و جوان هستند با دریافت تعهد آزاد شده اند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه محکومیت این افراد به صدور احکام کیفری بدوی و تجدیدنظر بستگی دارد، ابراز امیدواری کرد که چناچه پشیمانی و ندامت افراد برای دادگاه اثبات شود شامل رافت دستگاه قضائی خواهند شد./تمام