main image
125   1401/02/20  

گلرخ ایرایی از زندان آمل آزاد شد

آزادی با کوله باری از جرایم سیاسی_امنیتی

به گزارش ماهستیم؛ رسانه های معاند فارسی زبان از زندانیان سیاسی_امنیتی با عناوینی چون فعال حقوق بشر، فعال مدنی و .... یاد می کنند، این عنوان پرطمطراق سرپوش خوبی برای توجیه اقدام های ضدامنیتی این افراد است. به تازگی خبر رسیده که گلرخ ابراهیمی ایرایی از زندان آمل آزاد شده است.

رسانه های معاند فارسی و اپوزسیون خارج از کشور در حالی از گلرخ ایرایی به عنوان فعال حقوق بشر یاد می کنند که پرونده قضائی او مملو از جرایم و اقدامات ضد امنیتی است. در رسیدگی قضائی به پرونده گلرخ ایرایی او به جرم اهانت به مقدسات دینی، عضویت در گروه لگام [به سرکردگی محمد نوریزاد]، کشف حجاب و ترویج آن در شبکه های اجتماعی، امضا بیانیه های ضدانقلاب خارج از کشور، ارتباط و مصاحبه با رسانه های بیگانه، شرکت در تجمعات غیرقانونی در حمایت از نرگس محمدی، تهیه و ارسال گزارش برای سازمان های به اصطلاح حقوق بشری در خارج از کشور و تبلیغ علیه نظام به 3 سال و 7 ماه حبس تعزیری محکوم شد، این حکم در دادگاه تجدید نظر و با توجه به اعمال ماده 134 قانون اساسی به 2 سال و 1 ماه حبس تعزیری کاهش یافت؛ همچنین او به مدت 2 سال از عضویت در گروه ها و احزاب سیاسی منع شد.

فعالیت های گلرخ ایرایی علیه ج.ا.ا همواره مورد توجه مقام های غربی بوده است. گزارش رئیس کمیته حقوق بشر پارلمان اتحادیه اروپا، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و... درباره گلرخ ایرایی موید این مطلب است که فعالیت های وی تا چه اندازه در پیشبرد اهداف و سیاست کشورهای غربی علیه ایران مثمر ثمر بوده است.

گلرخ ابراهیمی ایرایی

در پایان گفتنی است گلرخ ایرایی روز دوشنبه 19 اردیبهشت با انتشار تصویری بدون حجاب، آزادی از زندان آمل را تایید کرد. البته تجربه نشان داده است که زندانیان سیاسی_امنیتی با تکرار اعمال گذشته دوباره سر از زندان در می آورند. آیا گلرخ ایرایی دوباره مرتکب جرم می شود!؟/تمام