main image
 92    1400/11/18

حکومت ایران به زندانیان خود در آمریکا اهمیت نمی دهد

صدای آمریکا با استناد به منابع ناشناس ادعا کرد

به گزارش ماهستیم؛ همزمان با مذاکرات هسته ای میان ایران و کشورهای عضو برجام، موضوع آزادی زندانیان آمریکایی مورد توجه محافل خبری قرار گرفته است. یک ماه پیش هنگامی که دیپلمات سابق آمریکایی و چند تن از شهروندان دو تابعیتی در محل مذاکرات هسته ای دست به اعتصاب غذا زدند، آن زمان حدس زده می شد که آمریکایی ها به دنبال طرح موارد دیگر در قالب مذکرات هسته ای هستند. [1]

تلویزیون فارسی صدای آمریکا با استناد به اظهارات یک منبع ناشناس ادعا کرده است که جمهوری اسلامی ایران درباره مبادله زندانیان چندان جدیتی به خرج نمی دهد و دنبال دریافت پول است! VOA برای توجیه ادعای مطرح شده به مشکلات اقتصادی ایران اشاره کرده و آزادی زندانیان را یک فرصت برای جمهوری اسلامی ایران می داند!

در رد ادعای تلویزیون فارسی صدای آمریکا باید خاطرنشان کرد که استناد به منابع ناشناس فاقد ارزش و اهمیت است چراکه به این ترتیب می توان هر ادعایی را مطرح کرد! در خصوص ادعای دریافت پول در ازای آزادی زندانیان آمریکایی [آن هم به دلیل مشکلات اقتصادی] باید به این نکته توجه داشت که ایالات متحده امریکا نیز چند شهروند ایرانی را به بهانه واهی بازداشت و روانه زندان کرده است!

اساسا طرح ادعای آزادی زندانیان آمریکایی در ازای دریافت پول غیرمنطقی است! با در نظر گرفتن رقم احتمالی برای آزادی زندانیان آمریکایی براحتی می توان دریافت که این مبالغ و صدها برابر آن هیچ تاثیری در اقتصاد کشور نخواهند داشت! واقعیت از این قرار است که ایالات متحده امریکا بارها در عمل به تعهدات برجام مرتکب بدعهدی شده است؛ بنابراین می توان انتظار داشت که انجام مذاکره برای توافق های بعدی، تنها منوط به رفع تحریم های مرتبط با برجام و عمل به تعهدات آن توافق خواهد بود./تمام

 


[1]  اعتصاب غذا مقابل هتل کوبورگ در وین _ لینک خبر 

مطالب مرتبط