main image
 27    1401/01/16

دعوتنامه زندان اوین از طرف محمد نوری زاد!

پیشنهاد عمل مجرمانه توسط نوری زاد

به گزارش ماهستیم؛ اغلب زندانیان سیاسی_امنیتی با شایعه پردازی و دروغ گویی به دنبال جلب توجه افکار عمومی و رسانه های فارسی زبان در خارج از کشور هستند؛ از این میان، محمد نوری زاد با توسل به شیوه های سخیف کار خود را پیش می برد. از سال 1388 تاکنون او موارد متعددی را علیه نظام، دستگاه قضائی و سازمان های اطلاعاتی کشور مطرح کرده که دروغ آن چند ماه بعد برملا شده است.

پس از داستان سُس گوجه فرنگی و عصای معروف اکنون نوبت به پیشنهادهای عجیب و غریب رسیده است. محمد نوری زاد در آخرین تلاش ها برای راهیابی به صدر اخبار رسانه های معاند فارسی زبان، دعوتنامه زندان اوین صادر کرده است!

محمد نوری زاد از عموم مخاطبان خود درخواست کرده است تا برای براندازی به پا خیزند و علیه حکومت دست به کار شوند! نوری زاد در بخشی از پیام خود گفته است: « یک دست صدا ندارد، اما من نمی‌خواهم جزء دسته بی‌خردان قرار گیرم. زمانی که یک جنگل آتش گرفت، گنجشکی با پر کردن دهان خود از آب و پاشیدن آن بر حریق، سعی داشت جنگل را از نابودی نجات دهد، گنجشک می‌دانست این تلاش او منجر به اطفای حریق نخواهد شد، اما بعد از اینکه آتش جنگل خاموش شد، او مسئولیت فردی خود را به عنوان جزئی کوچک از جامعه به انجام رسانده بود. من و شما همان گنجشک هستیم و بایستی مسئولیت فردی خود را انجام دهیم.

محمد نوری زاد با تکرار خزعبلات گذشته از مخاطبان می خواهد تا دیر نشده علیه حکومت دست به کار شوند. البته که نتیجه این اقدام مجرمانه به محکومیت در محاکم قضائی و زندان ختم خواهد شد اما سوال اینجاست که مگر برای امثال افرادی چون نوری زاد مهم است.

محمد نوری زاد پیشتر خطاب به زندانیان سیاسی_امنیتی که مورد عفو قرار گرفته بودند گفته بود : عزیزان من در زندان بمانید! [1] نکته قابل تامل اینکه خودش مورد عفو قرار نگرفته بود!

محمد نوری‌زاد با اشاره به عفو و پایان محکومیت برخی زندانیان سیاسی_امنیتی، گفت: « این حرکت یک رفتار فریبکارانه است، آن‌که باید عفو شود، ما نیستیم؛ بلکه خودشان‌اند! پیشنهاد می‌کنم در زندان بمانید، یا همگی آزاد می‌شویم یا هیچ‌کس از زندان بیرون نمی‌آید»./تمام


[1] 15 مهرماه 1392