main image
 94    1401/06/09

چرا تریبون کانال وان در اختیار فاطمه سپهری است!؟

در سناریوی از قبل طراحی شده مطرح شد

به گزارش ماهستیم؛ خانواده زندانیان سیاسی_امنیتی با دروغ گویی و عوام فریبی درباره شرایط نگهداری زندانیان تصور می کنند که این قبیل کارها می تواند منجر به آزادی شود. علیرغم جرم انگاری هرگونه ارتباط با رسانه های بیگانه متاسفانه شاهد مصاحبه خانواده زندانیان سیاسی _امنیتی با رسانه های معاند فارسی زبان هستیم. در همین رابطه می توان به فاطمه سپهری اشاره کرد، او حتی پا را فراتر از این گذاشته و ضمن اهانت به رهبر انقلاب خواهان بازگشت خانواده پهلوی به کشور شده است!

فاطمه سپهری خواهر «محمدحسین سپهری» از امضاکنندگان بیانیه موسوم به 14 نفر است؛ مصاحبه فاطمه سپهری با شهرام همایون [مدیر تلویزیون کانال وان] پس از آن صورت گرفت که فرح دیبا طی بیانیه ای اعلام کرد: «ایران آماده بازگشت پادشاهی است و من آماده بازگشت به میهن‌ام!».

شهرام همایون خطاب به فاطمه سپهری می گوید شما در طول این چندسال نشان دادید که واجد شرایط رهبری هستید! فاطمه سپهری در پاسخ به مدیر تلویزیون کانال وان می گوید: « ... البته مردم رهبرشان را می شناسند و بسیار هم هزینه کرده اند، منتهی قدرت سرکوب زیاد است! من همراه با مردم می گویم که "رضا شاه،روحت شاد" و این را می دانم که شهبانو (فرح دیبا) مردم را بخشیده اند بنابراین می خواهم که ایشان به کشور بازگردد».

حال مشخص می شود که چرا تریبون کانال وان در اختیار فاطمه سپهری قرار گرفته است!

دامنه خزعبلات فاطمه سپهری به اینجا ختم نشد و او در ادامه مصاحبه [که با کیفیت خوب اینترنت برای لحظه ی هم قطع نشد] تاکید کرد که حکومت اسلامی را قبول ندارد! او در جایی از مصاحبه با کمال وقاحت گفت: « لحظه تحویل سال مقابل زندان وکیل آباد مشهد [امام] خمینی و [امام] خامنه ای را لعن کردم و حالا هم می گویم که ولایت فقیه را قبول ندارم و حکومت اسلامی را نمی خواهم».

چرا با امثال افرادی چون فاطمه سپهری برخورد نمی شود!؟ آیا صرف اینکه او فرزند شهید است باید مسامحه کرد!؟ این دوگانگی رفتار دستگاه قضائی چه تاثیری نزد افکار عمومی خواهد داشت؟

در سناریوی از پیش طراحی شده برای مصاحبه فاطمه سپهری با شهرام همایون دو موضوع دیگر بایستی عنوان می شد! اول القای ضدیت ج.ا.ا با اهل تسنن و دوم خصومت با زنان و اعدام آنها که به راستی فاطمه سپهری به خوبی از پس آن درآمد ولی شهرام همایون همه چیز را خراب کرد!

فاطمه سپهری در بخشی از مصاحبه به موضوع اعدام زنان در جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: « در مدت کوتاهی که در زندان وکیل آباد مشهد بودم یک زن منتظر اعلام حکم دادگاه بود؛ او دو فرزند خردسال خود را سر بریده بود.  شوهر سابق این خانم تقاضای حکم قصاص کرده بود».

شهرام همایون در ادامه با ایراد انتقادهای تکراری علیه ج.ا.ا خاطرنشان کرد که در دوره پهلوی تنها یک زن به دستور حکومت اعدام شد!!! در این باره باید خاطرنشان کرد که قتل و کشتار صدها زن در جریان اعتراض های خیابانی نظیر واقعه تلخ 17 شهریورماه برای رد ادعای شهرام همایون کافی است. حکومت پهلوی حتی تاب و تحمل حضور دانشجویان را نداشت و آنها را به جوخه های مرگ می سپارد!

اعدام دانشجویان زن دوران پهلوی

درباره ضدیت ج.ا.ا با اهل تسنن و صدور احکام زندان برای ایشان باید گفت که این ادعا از اساس غلط است چراکه اغلب جمعیت زندانیان کشور از اهل سنت نیستند!/تمام