main image
 164    1401/04/21

گردهمایی تجزیه طلبان در بروکسل بلژیک

واکنش شهرام همایون به تصمیم شورای ملی تصمیم

به گزارش ماهستیم؛ همچنان که انتظار می رفت اعلام موجودیت شورای ملی تصمیم سر و صدای زیادی به پا کرده است؛ سابقه فعالیت سیاسی اعضای این شورا نشان می دهد که تجزیه طلبی بیش از هر موضوع دیگری در اولویت قرار دارد.

شهرام همایون، مدیر تلویزیون کانال وان که این روزها در گیر و دار جمع آوری کمک مالی است، فرصت را غنیمت شمرد و از رویکرد تجزیه طلبانه شورای به اصطلاح ملی تصمیم به نغع خود بهره برد. او با سر هم کردن خزعبلاتی عجیب و غریب ادعا می کند که برنامه جمهوری اسلامی ایران نیز در راستای سیاست ها و اهداف شورای ملی تصمیم است!

شهرام همایون در بخشی از برنامه شبانه مدعی شد که مرحوم حاج احمد خمینی عامل سرویس KGB بوده است و در راستای سیاست های تجزبه طلبانه شوروی فعالیت می کرده است! او در این باره گفت: « هدف از سقوط حکومت محمدرضا پهلوی و روی کار آمدن جمهوری اسلامی این بود که قدرت منطقه ای ایران از بین برود و هرگز نتواند در آینده سر بلند کند. من اعتقاد دارم که اینها [منظور ج.ا.ا] به دنبال تجزیه ایران هستند».

شهرام همایون در ادامه افزود: « .... در زمان حکومت پهلوی، آن زمان سیاسیون و مجلس قوی داشتیم، روزنامه نگاران آگاه داشتیم اما اکنون هیچکدام از آنها را نداریم و از همه بدتر اینکه حریف به مراتب هوشمندانه تر عمل می کند!».

 خزعبلات شهرام همایون در حالی است که تنها در یک مورد محمدرضا شاه با نادیده گرفتن اصل تمامیت ارضی، استان بحرین را دو دستی تقدیم بیگانگان کرد!

مدیر تلویزیون کانال وان با پیش کشیدن بحث برخورد با بدحجابی که این روزها مورد توجه محافل رسانه ای قرار گرفته گفت که این کار برای ایجاد نفرت و نارضایتی در توده مردم صورت گرفته است! او هدف نهایی از انجام این کار را سهولت در تجزیه بخش های مختلف کشور عنوان کرد!

اما شورای ملی تصمیم ....

شهرام همایون شورای ملی تصمیم را نقطه مقابل شورای مجلس ملی دانست و درباره اهداف تجزبه طلبانه این شورا گفت: « دیروز در بروکسل جلسه ی تحت عنوان دولت الاحواز برگزار شد که به صراحت در آن از تشکیل حکومت الاهواز، بلوچستان، کاسپین، آذربایجان جنوبی، ترکمنستان جنوبی و کردستان صحبت شد. خاک بر سر منِ شهرام همایون که قدرتی ندارم بتوانم علیه اینها کاری کنم!».

همچنان که گفته شد جنجال آفرینی و افشاگری شهرام همایون درباره شورای ملی تصمیم بیشتر به جهت تامین منابع مالی برای ادامه کار تلویزیون کانال وان صورت گرفته است و گرنه اصل مطلب موضوع چندان تازه ی نیست! در همین رابطه می توان به شورای ملی گذار با هدایت و رهبری شهریار آهی و شریعتمداری اشاره کرد که اتفاقا آنها نیز چنین سودایی در سر داشتند اما راه به جایی نبردند!

شهرام همایون با طرح این ادعا که علیه تک تک اعضا شورای ملی تصمیم خواهد ایستاد و آنها را بی آبرو می کند از مخاطبان خواست تا کمک های دلاری خود را به حساب تلویزیون واریز کنند؛ او مثل همیشه تهدید کرد که چناچه ظرف مدت 4 یا 5 روز بودجه تلویزیون تامین نشود، برای همیشه خواهد رفت و میدان را برای ایران اینترنشنال و امثال شورای ملی تصمیم خالی می کند./تمام