<img src="//radar.bayan.ir/bb!b!yaali/rb.gif?nos&refx=aHR0cDovL3lhYWxpLmJsb2cuaXIvcG9zdC83OTEvJUQ4JUFBJUQ4JUI1JUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUIxJURCJThDLTIxNC0lRDglQUYlRDklODQlRDglQTctJUQ4JUE4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ4JUIyLSVEQSVBOSVEOSU4Ny0lRDglQjMlRDklODglRDglQjItJUQ4JUFBJUQ5JTg4LSVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNy0lRDglQTglREElQTklRDklODYlRDglQUY=" alt="" border="0">

ارتباط تنگاتنگ مجریان بی بی سی فارسی خارج از اصول حرفه ای+تصویر

ارتباط تنگاتنگ مجریان بی بی سی فارسی خارج از اصول حرفه ای+تصویر بسیاری از مجریان بی بی سی فارسی تا قبل از حضور در رسانه بی بی سی (لندن) در دوره های مختلف آموزش خبرنگاری و ... این بنگاه خبری مشغول به فعالیت بوده اند، علی همدانی که سابقه فعالیت او در عرصه خبرنگاری و گزارشگری به مصاحبه با خوانندگان زیرزمینی بر می گردد ارتباط نزدیکی با یکی از مجریان بی بی سی فارسی دارد

 

 به گزارش ماهستیم، «علی همدانی» مجری بی بی سی فارسی که تا پیش از این اخبار زیادی از رفتار مبتذل او در سایت ها منتشر شده است بار دیگر و با انتشار یک عکس قدیمی پرده ار روابط خود با مجری دیگر این رسانه دروغ پرداز یعنی فرن تقی زاده بر می دارد!

 گفتنی است یکی از علت های روابط مبتذل مجریان بی بی سی فارسی در این رسانه حضور مجریانی است که نه تنها در عمل بلکه در اندیشه نیز دارای ذهن منحرفی هستند، اگرچه در سایر بخش های بی بی سی اینگونه رفتارها کمتر بروز می کند اما شرایط خاصی که در بی بی سی فارسی حکمفرماست سبب شده تا رفتار مجریان این رسانه پای ثابت اخبار رسانه ها باشد. به نظر می رسد تجدیدنظر در در قوانین بی بی سی نیز نتوانسته رفتار بحث برانگیز مجریان آن را کاهش دهد!

 بروز رفتارهای مبتذل از جانب مجریان بی بی سی فارسی بیشتر به فعالیت آنها در فضای مجازی مربوط می شود، سیاوش اردلان،علی همدانی،فرن تقی زاده،صنم دولتشاهی و ... از جمله مجریانی هستند که با نگارش مطالب مبتذل بیش از همه پرده از فساد درونی بر می دارند.

 

به عنوان مثال فرن تقی زاده، با نگارش مقالاتی در حمایت از گروه های همجنسگرا و دارای فساد اخلاقی در صدد اشاعه روابط نامعقول وناصحیح جنسی است؛سیاوش اردلان از مخاطبان خود می خواهد تا از اندام خود عکس تهیه و ارسال کنند، علی همدانی نیز از زنان می خواهد تا به مردان خود خیانت کنند و صنم دولتشاهی نیز از کمبودهای جنسی خود سخن می گوید و .... اینها نمونه ای از رفتارهای مبتذل و غیرمعقولانه ی مجریان بی بی سی فارسی است که ظرف کمتر از یکسال رسانه ای شده است! 

 


به غیر از روابط «صادق صبا» با «پونه قدوسی» و همچنین فساد اخلاقی «ناجیه غلامی» در جریان استخدام در آن رسانه آیا باید شاهد رسوایی دیگری در بی بی سی فارسی باشیم!؟ اگرچه بی بی سی فارسی خود را رسانه ای حرفه ای قلمداد می کند اما رفتار و عملکرد مجریان آن هیچ شباهتی به اصول حرفه ای_رسانه ای نداشته و ندارد، به عبارت دیگر مجریان این رسانه گویا در یک شبکه دسته چندمی ماهواره ای مشغول فعالیت هستند تا به اصطلاح یک شبکه خبری حرفه ای .../تمام