<img src="//radar.bayan.ir/bb!b!yaali/rb.gif?nos&refx=aHR0cDovL3lhYWxpLmJsb2cuaXIvcG9zdC83OTEvJUQ4JUFBJUQ4JUI1JUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUIxJURCJThDLTIxNC0lRDglQUYlRDklODQlRDglQTctJUQ4JUE4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ4JUIyLSVEQSVBOSVEOSU4Ny0lRDglQjMlRDklODglRDglQjItJUQ4JUFBJUQ5JTg4LSVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNy0lRDglQTglREElQTklRDklODYlRDglQUY=" alt="" border="0">

مستی شهرام کاشانی در برنامه بی بی سی فارسی+فیلم و تصویر

مستی شهرام کاشانی در برنامه بی بی سی فارسی+فیلم و تصویر در اینکه رسانه های فارسی زبان در خارج از کشور مروج فرهنگ کشورهای بیگانه هستند هیچ شکی وجود ندارد. این سیاست از چندسال پیش و با روی کار آمدن چند شبکه فارسی زبان بیش از گذشته آشکار شد. در این میان نه تنها فرهنگ عامه مردم بلکه باورهای دینی نیز نشانه گرفته شده بود. بخش فارسی بی بی سی علاوه بر اینکه اخبار و تحولات داخل کشور را پوشش می دهد بحث فرهنگ را نیز جدی گرفته است. در همین رابطه بخش های ویژه ی ...

به گزارش ماهستیم؛ از زمان تاسیس بخش فارسی بی بی سی محتوای تولید شده این شبکه تغییرات بسیاری کرده است. بی شک مباحث فرهنگی و تغییر نگاه مردم به موضوعات فرهنگی و اجتماعی یکی از رویکردهای مهم بخش فارسی بی بی سی است، در همین رابطه شبکه بی بی سی فارسی برنامه های متنوعی را با این هدف تهیه و تولید کرده است. جدا از نمایش آثار مخرب فرهنگی در برنامه «آپارات»، این رسانه گزارش های متعددی تهیه و تولید کرده است که در تضاد با فرهنگ جاری داخل کشور است.

 

بهزاد بلور، در برنامه دیشب «بلور بنفش» به سراغ «شهرام کاشانی» یکی از بدنام ترین خوانندگان لس آنجلسی می رود. مجری برنامه با آگاهی کامل از این موضوع که خواننده مذکور مشروب خورده و مست است به تهیه گزارش ادامه می دهد. نکته جالب توجه اینکه در بخشی از گزارش هنگامی که شهرام کاشانی می گوید "مست است" مجری برنامه با خنده [یعنی من نمی دانستم] به او می گوید که ای کاش دیروز می خوردی .....

 

خوردن مشروبات الکلی علاوه بر اینکه یک معصیت دینی به شمار می رود به لحاظ اجتماعی نیز مورد پسند نیست و یک ناهنجاری محسوب می شود، شبکه بی بی سی فارسی با نادیده گرفتن این مهم به سراغ شهرام کاشانی می رود و در حالی که او از مستی اختیار خود را از دست داده بازهم به تهیه گزارش ادامه می دهد.

 

همچنان که گفته شد خوردن مشروب و مستی یک ناهنجاری به شمار می رود؛ در رسانه های غیرفارسی زبان نیز سعی می شود این موضوع تا حدامکان نمایش داده نشود! یعنی تلویزیون های غیرفارسی زبان با یک فرد مست به مصاحبه نمی پردازند.

 در ادامه «بهزاد بلور» از شهرام کاشانی درباره مستی بیش از اندازه در یکی کنسرت های موسیقی پرسید که او در پاسخ گفت: «کارهایی که من انجام می دهم نرمال نیست، دیگر خوانندگان می ترسند که چنین کارهایی انجام دهند. دلم نمی خواست اجرا داشته باشم! در مشروبی که من سفارش داده بودم قرص خواب ریخته بودند! دست خودم نبود ... کاری که به ما یاد دادند فیلم بازی کردن است که من بازیگر نیستم! در حال حاضر شرایط خوبی ندارم، نه کارم رو دوست دارم و ...».

 

بهزاد بلور در ادامه با هدف سرپوش گذاشتن بر آن افتضاح افزود: «به نظر نمی رسد که تو از عمد چنین کاری کرده باشی، یعنی دست خودت نبوده و مشکل مشروب خوردن و این چیزها بوده ... اون رنج فکری که تو داری، اینطوری [مستی] جبران شد».

 در پایان شهرام کاشانی با اشاره به فوت یکی از بستگان نزدیک خود به بهزاد بلور گفت: «امروز که برای شما اجرا کردم روز هفت ام فوت مادربزرگ ام است. اگر هر فرد دیگری به جز شما از من درخواست چنین کاری کرده بود، محال بود که درخواست اش را قبول کنم. هر چه قدر که پول می دادند ...»./تمامفیلم با حجم 3 مگابایت