<img src="//radar.bayan.ir/bb!b!yaali/rb.gif?nos&refx=aHR0cDovL3lhYWxpLmJsb2cuaXIvcG9zdC83OTEvJUQ4JUFBJUQ4JUI1JUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUIxJURCJThDLTIxNC0lRDglQUYlRDklODQlRDglQTctJUQ4JUE4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ4JUIyLSVEQSVBOSVEOSU4Ny0lRDglQjMlRDklODglRDglQjItJUQ4JUFBJUQ5JTg4LSVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNy0lRDglQTglREElQTklRDklODYlRDglQUY=" alt="" border="0">

میدان میلیونی فرشگرد برای براندازی جمهوری اسلامی

میدان میلیونی فرشگرد برای براندازی جمهوری اسلامی اپوزسیون خارج نشین ظرف سال های گذشته بارها شانس خود را برای ایجاد هرج و مرج در تهران و سایر شهرهای ایران امتحان کرده است اما در نهایت نتیجه آن چیزی نبوده که آنها انتظار آن را داشته اند. پس از حوادث سال 1388 که ضدانقلاب از آن به عنوان بزرگ ترین فرصت برای براندازی نظام ج.ا.ا یاد می کند. اکنون در شبکه های اجتماعی یک کارزار برای براندازی نظام ج.ا.ا تشکیل شده است ...

به گزارش ماهستیم؛ اپوزسیون خارج نشین ظرف سال های گذشته بارها شانس خود را برای ایجاد هرج و مرج در تهران و سایر شهرهای ایران امتحان کرده است اما در نهایت نتیجه آن چیزی نبوده که آنها انتظار آن را داشته اند. پس از حوادث سال 1388 که ضدانقلاب از آن به عنوان بزرگ ترین فرصت برای براندازی نظام ج.ا.ا یاد می کند، اپوزسیون بارها برای ایجاد فرصت مشابه تلاش کرده است.

 

اکنون در شبکه های اجتماعی یک کارزار برای براندازی نظام ج.ا.ا تشکیل شده است، گروه فرشگرد که به تازگی اعلام موجودیت کرده به دنبال راه اندازی یک تحمع بزرگ در تهران است. نکته جالب توجه اینکه هیچکدام از اعضای گروه فرشگرد سابقه فعالیت سیاسی ندارند و حتی برای اپوزسیون خارج نشین هم غریبه هستند!

 

در صفحه نخست وب سایت گروه فرشگرد آمده است که: « ... بعد از ماه ها اعتراض و اعتصاب، زمان برنامه ریزی برای ضربه نهایی فرا رسیده است. ذهن ها و قلب ها را برای میدان میلیونی آماده کنیم!». مدل پیشنهادی گروه فرشگرد برای براندازی نظام ج.ا.ا تجمع و تحصن در میادین اصلی شهر است، درست نظیر آنچه که در میدان تحریر قاهر [انقلاب مصر] روی داد!

 اگرچه همه نیک می دانیم که این گروه تازه تاسیس هیچ نقشی در رهبری اعتراض ها و اعتصاب های گذشته در ایران نداشته اما در بیانیه های تبلیغاتی این گروه چنان عنوان می شود که گویی تمام اعتراض ها از سال 1388 به بعد توسط این گروه مدیریت شده است!

  

در بخشی از بیانیه گروه فرشگرد آمده است: « ... تجربه اعتراضات ۱۰ ماه گذشته ایران نشان می‌دهد که فراخوان‌های گاه و بی‌گاه به دعوت یک یا چند کانال تلگرامی، در برپایی تجمعات بزرگ موفقیت چندانی نداشته و چه بسا با ایجاد دل‌سردی و نیز بازداشت شدن نیروهای پیشگام و پای کار، نتیجه عکس نیز بر جای گذاشته است...».

 

گروه فرشگرد روز اعتصاب را «روز موعود» نامیده است؛ این بی درنگ ما را به یاد هخا می اندازد! هخا چند سال پیش وعده داده بود که در یک روز مشخص تعدادی هواپیمای جنگنده مراکز مهم نظامی و امنیتی در ایران را بمباران خواهد کرد و در ادامه یک شورش سراسری به راه خواهد افتاد که در نتیجه آن کار نظام در عرض کمتر از یک هفته تمام خواهد شد.

 

در پایان گفتنی است که این گروه خود را حامی رضا پهلوی [فرزند شاه مخلوع] می داند./تمام