<img src="//radar.bayan.ir/bb!b!yaali/rb.gif?nos&refx=aHR0cDovL3lhYWxpLmJsb2cuaXIvcG9zdC83OTEvJUQ4JUFBJUQ4JUI1JUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUIxJURCJThDLTIxNC0lRDglQUYlRDklODQlRDglQTctJUQ4JUE4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ4JUIyLSVEQSVBOSVEOSU4Ny0lRDglQjMlRDklODglRDglQjItJUQ4JUFBJUQ5JTg4LSVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNy0lRDglQTglREElQTklRDklODYlRDglQUY=" alt="" border="0">

حمایت بی بی سی فارسی از حلقه افراد مرتبط با مسیح علینژاد +تصاویر

حمایت بی بی سی فارسی از حلقه افراد مرتبط با مسیح علینژاد +تصاویر بی بی سی فارسی در گزارش ویژه به پرونده قضائی «صبا کرد افشاری» پرداخت، نکته قابل تامل اینکه بنگاه خبرپراکنی BBC از او به عنوان فعال مدنی یاد کرده است در حالیکه می دانیم او یکی از اعضای مرتبط با کمپین ضدحجاب مسیح علینژاد بوده است. صبا کرد افشاری قرار بود سرنوشتی مشابه با «شاپرک شجری زاده»

به گزارش ماهستیم؛ حکم دادگاه انقلاب در خصوص پرونده «صبا کرد افشاری»، از اعضای مرتبط با کمپین مسیح علینژاد واکنش رسانه های معاند فارسی زبان را به دنبال داشت. نامبرده به جهت همکاری با ضدانقلاب، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و همچنین اقدام به کشف حجاب به 15 سال زندان محکوم گردید.

 

بی بی سی فارسی در گزارش ویژه به پرونده قضائی «صبا کرد افشاری» پرداخت، نکته قابل تامل اینکه بنگاه خبرپراکنی BBC از او به عنوان فعال مدنی یاد کرده است در حالیکه می دانیم او یکی از اعضای مرتبط با کمپین ضدحجاب مسیح علینژاد بوده است. صبا کرد افشاری قرار بود سرنوشتی مشابه با «شاپرک شجری زاده» داشته باشد اما هوشیاری دستگاه قضائی مانع تکرار این ماجرا شد

 

مسیح علینژاد از جمله افرادی است که ارتباط بسیار نزدیک با وزارت خارجه ایالات متحده امریکا دارد، او تاکنون کمپین های متعدد علیه جمهوری اسلامی ایران با موضوع حجاب به راه انداخته است که «چهارشنبه های سفید» از جمله این موارد است. به اعتقاد بسیاری از فعالان اپوزسیون، اقدام مسیح علینژاد در ترغیب زنان و دختران به کشف حجاب مصداق بارز سوء استفاده سیاسی برای ترقی در کاخ سفید است.

 ارتباط مسیح علینژاد با وزارت امور خارجه امریکا سبب شده است تا پرونده افراد مرتبط با کمپین های ضدحجاب توسط وزارت امور خارجه امریکا مورد توجه ویژه قرار گیرد و هر از گاهی شاهد انتشار بیانیه کاخ سفید در این باره باشیم.

 

اعضای ویژه در کمپین مسیح علینژاد با هدایت وی اقدام به کشف حجاب و فعالیت تبلیغی در اماکن عمومی می کردند که از جمله این افراد می توان به صبا کرد افشاری و یاسمن آریانی اشاره کرد، نکته جالب اینکه به جز «شارپک شجری زاده» هر دوی این افراد همراه با مادران شان فعالیت داشتند./تمام