<img src="//radar.bayan.ir/bb!b!yaali/rb.gif?nos&refx=aHR0cDovL3lhYWxpLmJsb2cuaXIvcG9zdC83OTEvJUQ4JUFBJUQ4JUI1JUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUIxJURCJThDLTIxNC0lRDglQUYlRDklODQlRDglQTctJUQ4JUE4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ4JUIyLSVEQSVBOSVEOSU4Ny0lRDglQjMlRDklODglRDglQjItJUQ4JUFBJUQ5JTg4LSVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNy0lRDglQTglREElQTklRDklODYlRDglQUY=" alt="" border="0">

جواب تعجب برانگیز تست کرونا میرحسین موسوی و زهرا رهنورد

جواب تعجب برانگیز تست کرونا میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در تازه ترین این موارد می توان به ابتلا میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به بیماری کرونا اشاره کرد! سایت کلمه [رسانه وابسته به جریان فتنه] در این باره می نویسد: « میرحسین موسوی که از بیماری های زمینه ای رنج می برد به بیماری کرونا مبتلا شده است، همچنین تست

به گزارش ماهستیم؛ زندانیان سیاسی_امنیتی با دستاویز قرار دادن شیوع بیماری کرونا و دروغ پردازی درباره شرایط بهداشتی و درمانی زندان ها خوراک خبری خوبی برای رسانه های معاند فارسی زبان در جهت هجمه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فراهم کردند، این در حالی بود که برای بسیاری از زندانیان سیاسی واجد شرایط دستور مرخصی صادر گردیده بود!

 

در تازه ترین این موارد می توان به ابتلا میرحسین موسوی  و زهرا رهنورد به بیماری کرونا اشاره کرد! سایت کلمه [رسانه وابسته به جریان فتنه] در این باره می نویسد: « میرحسین موسوی که از بیماری های زمینه ای رنج می برد به بیماری کرونا مبتلا شده است، همچنین تست کرونای خانم زهرا رهنورد نیز مثبت اعلام شده است. حال عمومی این دو عزیز خوب گزارش شده و آنها در حصر خانگی تحت معالجه پزشک هستند». 

نکته جالب توجه اینکه میرحسین موسوی و زهرا رهنورد سال ها در حصر خانگی هستند و رسانه های ضدانقلاب در هجمه روانی_رسانه ای بارها به این مهم اشاره کرده اند که دیدار اعضای خانواده از آنها سلب شده است! با این تفاسیر چگونه میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به بیماری کرونا مبتلا شده اند!؟

 

در خبر دیگر و البته تکراری سایت های معاند ادعا کرده اند که تست کرونا «نسرین ستوده» مثبت اعلام شده، رسانه های معاند پیشتر مدعی بودند که نسرین ستوده در اعتراض به وضعیت بهداشتی و درمانی زندان دست به اعتصاب غذا زده است! نسرین ستوده از زمان شیوع بیماری کرونا طی نامه نگاری های با مسئولان امر، درخواست آزادی از زندان را داشته است؛ حال که نسرین ستوده با موافقت دادیار ناظر بر زندان چند هفته ای به مرخصی رفته خبر آمده است که به بیماری کرونا مبتلا شده است!