<img src="//radar.bayan.ir/bb!b!yaali/rb.gif?nos&refx=aHR0cDovL3lhYWxpLmJsb2cuaXIvcG9zdC83OTEvJUQ4JUFBJUQ4JUI1JUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUIxJURCJThDLTIxNC0lRDglQUYlRDklODQlRDglQTctJUQ4JUE4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ4JUIyLSVEQSVBOSVEOSU4Ny0lRDglQjMlRDklODglRDglQjItJUQ4JUFBJUQ5JTg4LSVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNy0lRDglQTglREElQTklRDklODYlRDglQUY=" alt="" border="0">

یک و بام دو هوا رضا پهلوی حوصله اپوزسیون را سر برد

یک و بام دو هوا رضا پهلوی حوصله اپوزسیون را سر برد BBC فارسی در گزارش ویژه به واکنش احزاب و گروه های سیاسی اپوزسیون درباره اظهارات اخیر رضا پهلوی می پردازد. بنگاه خبرپراکنی BBC فارسی با انتشار نظر 9 فعال سیاسی به عدم صراحت رضا پهلوی در بیان نقطه نظرات سیاسی اشاره کرده و آن را مایه اختلاف و دردسر میان

به گزارش ماهستیم؛ رضا پهلوی فرزند شاه مخلوع ایران با انتشار یک فایل صوتی به صراحت بیان کرد که دیگر اعتقادی به حکومت پادشاهی موروثی ندارد و گزینه مطلوب او برای فردای براندازی جمهوری خواهد بود! اظهارات اخیر او واکنش احزاب و گروه های سیاسی اپوزسیون را به دنبال داشته و به نظر می رسد که آنها نیز از یک بام و دو هوای رضا پهلوی خسته شده اند.

 

BBC فارسی در گزارش ویژه به واکنش احزاب و گروه های سیاسی اپوزسیون درباره اظهارات اخیر رضا پهلوی می پردازد. بنگاه خبرپراکنی BBC فارسی با انتشار نظر 9 فعال سیاسی به عدم صراحت رضا پهلوی در بیان نقطه نظرات سیاسی اشاره کرده و آن را مایه اختلاف و دردسر میان جریان های سیاسی اپوزسیون عنوان می کند.

 

شیرین عبادی، اردشیر زاهدی (وزیر امور خارجه دوره محمدرضا پهلوی)، زرین محی الدین (شورای ملی ایران)، محمدرضا شالگونی (سازمان راه کارگر)، شاهو حسینی (حزب دمکرات کردستان ایران)، بهروز خلیق (حزب چپ ایران فدائیان خلق)، فواد پاشایی (دبیر کل حزب مشروطه ایران)، مهران براتی (معاون سیاسی شورای مدیریت گذار)، رضا علیجانی (شورای فعالان ملی مذهبی) از جمله کسانی هستند که BBC فارسی با استناد به نظر آنها به تخریب جایگاه رضا پهلوی می پردازد.

 

شیرین عبادی درباره فایل صوتی رضا پهلوی می گوید: «رضا پهلوی با اعلام اعتقاد به جمهوری به نظر می‌رسد به میراث سلطنت پشت پا زده و خود را شهروندی ساده معرفی می‌کند. این پیام ابهام دارد و دو وجه را به ذهن متبادر می‌کند: اگر منظور رضا پهلوی این است که او خودش نمی‌تواند برای بقای سلطنت مبارزه و فعالیت سیاسی کند در این صورت منظور این است که این وظیفه افرادی است که به رژیم سلطنتی اعتقاد دارند و آنها باید تلاش کنند و اگر در رفراندوم حکومت سلطنتی پیروز شد آنوقت ایشان به عنوان پادشاه نمادین یا سمبل وحدت به گفته خودشان به میدان می‌آیند.... این با ادعای ایشان درباره عدم اعتقاد به پادشاهی موروثی در تناقض است».

 

زرین محی الدین از شورای ملی ایران با اشاره به اینکه دوران پهلوی و پادشاهی در ایران به سر آمده خاطرنشان می کند: «شخص رضا پهلوی در جایگاه میراث دار تاج و تخت می‌دانند که راه حل بازگشت به گذشته نیست، من براین باورم که ایشان به دنبال جمع کردن اپوزیسیون زیر یک چتر نیستند. بر عکس می‌خواهند تکلیف خود را با آنهایی روشن کنند که شانه از بارمسئولیت خالی می‌کنند و همه مسئولیت را به ایشان وا می‌گذارند».

 

محمدرضا شالگونی از سازمان راه کارگر با اعتراف به اینکه مخالف نظام پادشاهی است، می گوید: «من با سلطنت مخالفم و همچنین بهترین دوره جوانی‌ام را در زندان های دیکتاتوری پهلوی گذرانده ام ، اما از این حرف رضا پهلوی که گفته شخصاً نظام جمهوری را به نظام سلطنتی ترجیح می دهد، استقبال می کنم؛ البته من نه از اعتقاد شخصی رضا پهلوی اطلاع درستی دارم و نه از محاسبه ها و انگیزه های سیاسی او، ولی معتقدم این حرف او با هر انگیزه‌ای که بیان شده باشد، نشان می‌دهد که یکی از خرافات قدیمی ایرانی‌ها رنگ باخته و حتی وارث تاج و تخت پهلوی نیز این حقیقت را دریافته است».

 

در این میان «رضا علیجانی» نسبت به دیگران با صراحت بیشتر به انتقاد از مواضع سیاسی رضا پهلوی پرداخته است! او با استناد به مصاحبه گذشته رضا پهلوی با رادیو فردا می گوید: «نیاز به یک نفر به عنوان نماد همبستگی ملی! مگر ما قبیله هستیم که نیاز به یک نماد داشته باشیم؟ پادشاه غیر مداخله گر صرفا یک شعار است چراکه رضا پهلوی در مصاحبه با رادیو فردا به شدت با پادشاه غیرمداخله گر مخالفت کرده بود؛اختلاف بسیاری از جمهوری خواهان با ایشان فقط روی جمهوری یا سلطنت نیست بلکه روی خط مشی هم هست! وی همانطور که در DNA خاندان پهلوی نهفته است نگاه اش به سیاست به شدت متکی به خارجی است. حمایت وی از تحریم ها و حتی جنگ نمونه ای از این اختلاف مهم است.

 

شاهو حسینی از اعضای ارشد حزب دمکرات کردستان نیز در واکنش به فایل صوتی رضا پهلوی می گوید: «در مورد آنچه آقای پهلوی پیمان نوین خوانده، باید اظهار کرد که این پیمان در زمینه حقوق ملیت‌‌های غیرفارس حرفی برای گفتن نداشت، برای همین هم از طرف آنها عملا پذیرفته نشود. نه به جمهوری اسلامی بله به کدام سیستم؟ در سال های گذشته کلی‌گویی به رویه تکراری تبدیل شده و از دیدگاه من این راهکار نیست، بلکه ترفند است».

 

فواد پاشایی، سخنگوی حزب مشروطه ایران نیز معتقد است: « پس از وقفه‌ای چهل و سه ساله در امر پادشاهی در ایران، شاهزاده صادقانه مایل است که اگر وظیفه‌ای از سوی مردم یا مجلس موسسان برگزیده مردم به ایشان واگذار می‌شود با رای آزادانه همه ایرانیان باشد و به صرف اصل وراثت نباشد! حتی دراین صورت نیز پس از ایشان، امر پادشاهی به رای مردم به فرزند ایشان و یا فرد مورد نظر مردم واگذار شود. به اعتقاد شاهزاده باید روش‌ها و نهادهای نویی را برگزید و بکار برد که هدف آن مشارکت هر چه گسترده‌تر آحاد مردم در تعیین راه کشورمان است و بس»./تمام