<img src="//radar.bayan.ir/bb!b!yaali/rb.gif?nos&refx=aHR0cDovL3lhYWxpLmJsb2cuaXIvcG9zdC83OTEvJUQ4JUFBJUQ4JUI1JUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUIxJURCJThDLTIxNC0lRDglQUYlRDklODQlRDglQTctJUQ4JUE4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ4JUIyLSVEQSVBOSVEOSU4Ny0lRDglQjMlRDklODglRDglQjItJUQ4JUFBJUQ5JTg4LSVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNy0lRDglQTglREElQTklRDklODYlRDglQUY=" alt="" border="0">

تاریخ ثبت: 1400/06/27 22:51

تبادل نظر آنلاین

ثبت

فرش قرمز ایران اینترنشنال برای پوران ناظمی/ طرح اتهام زندانی بدنام علیه وزارت اطلاعات +تصاویر

فرش قرمز ایران اینترنشنال برای پوران ناظمی/ طرح اتهام زندانی بدنام علیه وزارت اطلاعات +تصاویر به دنبال جنجال آفرینی جواد لعل محمدی، فاطمه سپهری و عباس واحدیان یکی دیگر از اعضای بیانیه 14 نفر در اقدام مشابه ضمن مصاحبه با تلویزیون ایران اینترنشنال، اتهام هایی را علیه وزارت اطلاعات و دستگاه قضائی کشور مطرح می کند! پوران نظامی با حضور در تلویزیون ایران اینترنشنال مدعی

به گزارش ماهستیم؛ مرور اخبار و گزارش های مربوط به زندانیان سیاسی_امنیتی حاکی از آن است که اعضای بیانیه 14 نفر طی چند ماه گذشته ارتباط های خود با رسانه های بیگانه را بهبود بخشیده اند، اعضای بیانیه 14 نفر حتی با تلویزیون کلمه که اساس فعالیت آن ایجاد تفرقه میان اهل سنت و تشیع ارتباط دارند! در همین رابطه می توان به حضور عباس واحدیان در تلویزیون کلمه اشاره کرد.

 

به دنبال جنجال آفرینی جواد لعل محمدی، فاطمه سپهری و عباس واحدیان یکی دیگر از اعضای بیانیه 14 نفر در اقدام مشابه ضمن مصاحبه با تلویزیون ایران اینترنشنال، اتهام هایی را علیه وزارت اطلاعات و دستگاه قضائی کشور مطرح می کند! پوران نظامی با حضور در تلویزیون ایران اینترنشنال مدعی است که ماموران وزارت اطلاعات علاوه بر ورود غیرقانونی به منزل وی با توهین و فحاشی وسایل زندگی او را آسیب رسانده اند!

 

پوران ناظمی در اظهاراتی خلاف واقع به تلویزیون ایران اینترنشنال گفت: « تعدادی از ماموران اطلاعاتی با پوشش ماموران اداره مالیات به شکل وحشیانه به منزل من یورش بردند، با اطمینان می گویم که اقدام اینها غیرقانونی بوده است. سه مرد با پوشش مامور اداره مالیات به منزل من یورش بردند و من تنها بودم و مامور زن همراه آنها نبود و پس از یک ربع او [مامور زن] داخل منزل شد! آنها نه تنها تفتیش بلکه اقدام به تخریب کردند، تعداد بسیاری از کتاب های من را به هم ریختند و به آنها آسیب وارد کردند».

 فاطمه سپهری در ادامه می افزاید: «هیچگاه از مواضع خود علیه حکومت کوتاه نیامده ایم و بدانید که اینها هرگاه دچار بحران می شوند، ناگزیر دست به این قبیل اقدامات می زنند».

 

با توجه به ارتباط های گسترده اعضای بیانیه 14 نفر با رسانه های بیگانه و فرصت طلبی این جماعت به نظر می رسد که نهاد امنیتی کشور بدون کسب مجوز اقدام به تفتیش و بازرسی منازل این افراد نکرده است، حال چه رسد به اینکه بخواهد وسایل منزل آنها را عامدانه تخریب کند. اصلا چه نیازی به انجام چنین کاری است!؟

 

پر واضح است که بهم ریختگی وسایل منزل پوران ناظمی کار خود اوست، درست همانطور که جواد لعل محمدی و محمد نوری زاد ادعا کردند که شکنجه شده اند و چند ماه بعد معلوم شد که اصلا شکنجه ای در کار نبوده و اصل ماجرا تهیه خوراک خبری برای رسانه های بیگانه به منظور جنجال آفرینی علیه نظام ج.ا.ا بوده است.

 

چند هفته پیش جواد لعل محمدی مدعی شد که ماموران امنیتی او را شکنجه کرده اند! فاطمه سپهری نیز از آزار و اذیت ماموران اداره اطلاعات نوشت؛ همزمان پوران ناظمی با حضور در تلویزیون کلمه به سیاه نمایی و دروغ پردازی علیه نظام ج.ا.ا پرداخت.

 

گفتنی است در جریان تبلیغ برای حضور در اعتراض های خیابانی، نهاد امنیتی کشور بر حسب وظیفه اقدام به بازداشت جواد لعل محمدی و فاطمه سپهری کرد [یک روز بعد آنها آزاد شدند]. جنجال آفرینی علیه نهاد امنیتی کشور در حالی بود که ماموران اداره اطلاعات مشهد، فاطمه سپهری را که چند روزی مریض احوال بود به مرکز درمانی منتقل کرده و بعد از آن تا درب منزل همراهی اش کردند! در گزارش قبلی سایت ماهستیم [اینجا] به این نکته اشاره کریم که چگونه است نهاد امنیتی کشور یکی را شکنجه و در بیابان رها کرده [ به ادعای خودش] و دیگری را جهت معالجه به مرکز درمانی منتقل می کند؟!

 

لازم به ذکر است محمد نوری زاد، جواد لعل محمدی، فاطمه سپهری، پوران ناظمی، گیتی پورفاضل، عباس واحدیان و ... هر کدام به نحوی با رسانه های بیگانه در ارتباط هستند؛ از سلطنت طلبان و BBC فارسیو صدای آمریکا گرفته تا تلویزیون ضد دینی کلمه از جمله رسانه هایی هستند که همواره اخبار و گزارش های مربوط به اعضای بیانیه 14 نفر را پوشش داده اند.

 

تبلیغ برای پوران ناظمی توسط سایت ایران وایر متعلق به رضا حقیقت نژاد


دیری نمی گذرد که انبوه اخبار و گزارش های دروغ این جماعت توسط رادیو و تلویزیون های اپوزسیون در خارج از کشور برملا شده و حقیقت انچه که آنها مرتکب شده اند، معلوم می شود./تمام