<img src="//radar.bayan.ir/bb!b!yaali/rb.gif?nos&refx=aHR0cDovL3lhYWxpLmJsb2cuaXIvcG9zdC83OTEvJUQ4JUFBJUQ4JUI1JUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUIxJURCJThDLTIxNC0lRDglQUYlRDklODQlRDglQTctJUQ4JUE4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ4JUIyLSVEQSVBOSVEOSU4Ny0lRDglQjMlRDklODglRDglQjItJUQ4JUFBJUQ5JTg4LSVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNy0lRDglQTglREElQTklRDklODYlRDglQUY=" alt="" border="0">

حکم اولیه زندان صبا کرد افشاری فعال کمپین چهارشنبه های سفید

حکم اولیه زندان صبا کرد افشاری فعال کمپین چهارشنبه های سفید همچنان که مسیح علینژاد با فریب افکار عمومی به تبلیغ برای بی حجابی و شکل گیری اعتراض های عمومی می پردازد، بسیاری از عوامل داخلی کمپین چهارشنبه های سفید بازداشت شده اند. در همین رابطه می توان به «صبا کرد افشاری» از عوامل میدانی مسیح علینژاد اشاره کرد که جند روز پیش

به گزارش ماهستیم؛ همچنان که مسیح علینژاد با فریب افکار عمومی به تبلیغ برای بی حجابی و شکل گیری اعتراض های عمومی می پردازد، بسیاری از عوامل داخلی کمپین چهارشنبه های سفید بازداشت شده اند. در همین رابطه می توان به «صبا کرد افشاری» از عوامل میدانی مسیح علینژاد اشاره کرد که جند روز پیش حکم 24 سال زندان برای او اعلام شد.

 

واکنش رسانه های معاند فارسی زبان بود مطابق معمول با مظلوم نمایی و سعی در تحریف افکار عمومی آغاز می شود؛ گفتنی است مظلوم نمایی یک رویه ثابت توسط رسانه های ضدانقلاب است که برای بسیاری زندانیان امنیتی_سیاسی بکار برده می شود. نکته قابل تامل اینکه اغلب این رسانه ها به اقتضای زمان تغییر رفتار داده و به روایت غیر واقعی از شرایط مجرم یا زندانی و سپس لجن پراکنی به نظام روی می آورند.

 

در همین باره می توان به گزارش سایت ایران وایر درباره «صبا کرد افشاری» اشاره کرد، ایران وایر می نویسد: « صبا کرد افشاری از مخالفان حجاب اجباری و عضو کمپین «چهارشنبه‌های سفید» در تاریخ ۱۱ خرداد ۹۸ از سوی نیروهای امنیتی در منزل پدری‌اش بازداشت و به بازداشتگاه وزرا منتقل شد. یک روز پس از بازداشت به شعبه یک بازپرسی دادگاه عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران (دادسرای ارشاد) منتقل شد و سه اتهام «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی از طریق ارتباط با رسانه‌های بیگانه»،«تشویق به فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب» تفهیم شد. حکم زندان حدود ۲۰ روز پس از برگزاری دادگاهش از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب صادر شد. [1] صبا کردافشاری پیش از بازداشت مشغول آماده شدن برای شرکت در کنکور بوده است».

 

نکته قابل تامل دیگر درباره پرونده مجرمان امنیتی_سیاسی ارتباط وکلای پرونده با رسانه های معاند فارسی زبان و داستان سرایی به نقل از منابع نامعلوم است! درباره ارتباط وکلای مجرمان امنیتی_سیاسی با رسانه های معاند همین بس که جزئیات پرونده به صورت بروز در سایت ها و رسانه های ضدانقلاب منتشر می شود.

 

رسانه های دیداری و شنیداری ضدانقلاب و عناصر معلوم الحال با اهداف سیاسی اقدام به داستان سرایی درباره مجرمان امنیتی_سیاسی می کنند، شیوه کار نیز به این صورت که نویسنده با ذکر این مطلب که «منبع مطلع نمی خواست نامش فاش شود» هر آنچه را که می حواهند در رسانه خود منتشر می کنند. به عنوان مثال سایت ایران وایر درباره جلسه دادگاه «صبا کرد افشاری» می نویسد: « ... منبعی مطلع که نخواست نامش فاش شود درباره برگزاری دادگاه او به ایران‌وایر گفت: صبا را به شکل امنیتی از زندان اوین به دادگاه آورده بودند. طبق روال ماموران خود زندان، زندانیان را برای شرکت در دادگاه می‌اورند اما ماموران بند دو الف سپاه او را با ماشین دودی و چشم بند و پابند به جلسه دادگاه برده بودند. به نظرم می‌خواستند او را بترسانند». [2]

 

اغلب بازداشتی ها کمپین چهارشنبه های سفید دختران جوان و فاقد سابقه سیاسی هستند! آنها فریب خورده دستگاه تبلیغاتی هستند که مسیح علینژاد تریبون آن را در اختیار دارد، رسانه های معاند فارسی زبان هم با زیرپا گذاشتن اصول حرفه ای و اخلاقی همچنان به تبلیغ درباره بی حجابی می پردازند، اگر این رسانه ها واقعا دغدغه دختران و زنان ایرانی را دارند باید درباره مسیح علینژاد و دستگاه تبلیغاتی که او در اختیار دارد روشنگری کنند تا مخاطبان ناخواسته در مسیر اعمال مجرمانه قرار نگیرند. قوانین در هر کشوری اختصاص به جغرافیایی سیاسی، اجتماعی و مذهبی همان کشور دارد، این مهم حتی در کشورهای به اصطلاح آزاد دنیا هم صدق پیدا می کند./تمام