<img src="//radar.bayan.ir/bb!b!yaali/rb.gif?nos&refx=aHR0cDovL3lhYWxpLmJsb2cuaXIvcG9zdC83OTEvJUQ4JUFBJUQ4JUI1JUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUIxJURCJThDLTIxNC0lRDglQUYlRDklODQlRDglQTctJUQ4JUE4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ4JUIyLSVEQSVBOSVEOSU4Ny0lRDglQjMlRDklODglRDglQjItJUQ4JUFBJUQ5JTg4LSVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNy0lRDglQTglREElQTklRDklODYlRDglQUY=" alt="" border="0">

تاریخ ثبت: 1398/12/02 22:00

تبادل نظر آنلاین

ثبت

فائزه هاشمی آرزوی ریاست جمهوری دارد!

فائزه هاشمی آرزوی ریاست جمهوری دارد! همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی نفوذی ها بار دیگر دست به کار شده اند و با جنجال آفرینی قصد تحریف افکار عمومی را دارند. فائزه هاشمی رفسنجانی در مصاحبه دیروز با خبرگزاری رکنا گفته است، می‌خواهد رئیس‌جمهور ایران شود! او پیشتر در فایل صوتی

به گزارش ماهستیم؛ همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی نفوذی ها بار دیگر دست به کار شده اند و با جنجال آفرینی قصد تحریف افکار عمومی را دارند. فائزه هاشمی رفسنجانی در مصاحبه دیروز با خبرگزاری رکنا گفته است، می‌خواهد رئیس‌جمهور ایران شود! او پیشتر در فایل صوتی [که برای تلویزیون بی بی سی فارسی فرستاده بود] با ایراد اتهام علیه امام خامنه ای با کمال وقاحت و گستاخی از ایشان خواست که از مقام رهبری استعفا دهند!

 

فائزه هاشمی همچنین در بخشی از این مصاحبه با اشاره به توافق نامه های FATF، CFT و پالرمو خاطرنشان کرده است که نمی‌توانیم هر کاری دلمان می‌خواهد انجام بدهیم و انتظار داشته باشیم دنیا با ما همراه باشد، اتحادیه اروپا برای نجات برجام بعد از خروج آمریکا ساز و کاری به نام اینستکس را طراحی کرد که شرط اجرایی شدن آن مطابقت قوانین بانکی ما با اف‌ای‌تی‌اف است. ما اف‌ای‌تی‌اف را قبول نمی‌کنیم، به اروپا هم ناسزا می‌گوییم!

 

قصد فائزه هاشمی رفسنجانی برای پست ریاست جمهوری یک حربه رسانه ای برای جلب نظر افکار عمومی برای طرح FATF و سم پاشی درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی است و گرنه او بهتر می داند که توانایی هایش در حد و اندازه یک مدیر ساده هم نیست چه رسد به پست های سیاسی آن هم ریاست جمهوری، البته باید به این مهم نیز اشاره کرد که اشتهای فائزه هاشمی رفنسجانی و دیگران برای مسائل مادی سیری ناپذیر نیست!/تمام