<img src="//radar.bayan.ir/bb!b!yaali/rb.gif?nos&refx=aHR0cDovL3lhYWxpLmJsb2cuaXIvcG9zdC83OTEvJUQ4JUFBJUQ4JUI1JUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUIxJURCJThDLTIxNC0lRDglQUYlRDklODQlRDglQTctJUQ4JUE4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ4JUIyLSVEQSVBOSVEOSU4Ny0lRDglQjMlRDklODglRDglQjItJUQ4JUFBJUQ5JTg4LSVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNy0lRDglQTglREElQTklRDklODYlRDglQUY=" alt="" border="0">

ببنید ضدانقلاب چگونه با آبروی ایران و ایرانی بازی می کند +تصویر

ببنید ضدانقلاب چگونه با آبروی ایران و ایرانی بازی می کند +تصویر ارائه تصویر سیاه و عقب مانده از جمهوری اسلامی ایران، خیانت اشکار ضدانقلاب در حق هموطنان ایرانی است که در طول چهل سال گذشته با وجود تحریم های ایالات متحده امریکا و اروپا دشمن بعثی را شکست دادند و قله های علم و فناوری و ... را فتح کردند. این روزها که ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله ایران سبب ایجاد بحران شده است، عناصر معاند در ادامه خوش خدمتی نزد مقام های

به گزارش ماهستیم؛ ارائه تصویر سیاه و عقب مانده از جمهوری اسلامی ایران، خیانت اشکار ضدانقلاب در حق هموطنان ایرانی است که در طول چهل سال گذشته با وجود تحریم های ایالات متحده امریکا و اروپا دشمن بعثی را شکست دادند و قله های علم و فناوری و ... را فتح کردند. این روزها که ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله ایران سبب ایجاد بحران شده است، عناصر معاند در ادامه خوش خدمتی نزد مقام های غربی اقدام به سیاه نمایی و دروغ پردازی علیه نظام ج.ا.ا کنند.

 

شاپرک شجری زاده از جمله این افراد است؛ او با دستاویز قرار دادن بیماری کرونا نامه ای را به سازمان جهانی بهداشت و نهادهای بین المللی ارسال کرده که مطالعه متن آن نشان می دهد که قصد او در حقیقت عقده گشایی علیه ایران اسلامی بوده است.

 

شاپرک شجری زاده همکار مسیح علینژاد در پروژه دختران انقلاب می باشد، او به واقع یک فرصت طلب و خائن است! با اینکه مقام های رسمی سازمان جهانی بهداشت، مجموعه اقدامات ایران در خصوص کنترل و پیشگیری ویروس کرونا را مثبت ارزیابی کرده اند اما شاپرک شجری زاده با جمع آوری امضا قصد سیاه نمایی دارد. نکته جالب اینکه شاپرک شجری زاده برای اعتبار بخشیدن به اقدام مشمئز کننده خود، سراغ خانواده های ایرانی رفته و تک تک امضا اعضای خانواده را جمع آوری کرده، با این حال تعداد امضا کنندگان حدود 300 نفر شده است!!!

 

این اقدام بیش از همه موید این مطلب است که تاریخ انقضاء شاپرک شجری زاده تمام شده و دیگر محبوبیت و مقبولیتی نزد رسانه ها و افکار عمومی ندارد، بهتر آن است که شاپرک شجری زاده به امور املاک پرداخته و بیش از آن خود را سنگ روی یخ نکند، البته همچنان می تواند از چشم آبی های نایس استوری بگذارد!/تمام
دیگر کاری نمانده که او انجام نداده باشد،تاریخ انقضا شجری زاد تمام شد