<img src="//radar.bayan.ir/bb!b!yaali/rb.gif?nos&refx=aHR0cDovL3lhYWxpLmJsb2cuaXIvcG9zdC83OTEvJUQ4JUFBJUQ4JUI1JUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUIxJURCJThDLTIxNC0lRDglQUYlRDklODQlRDglQTctJUQ4JUE4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ4JUIyLSVEQSVBOSVEOSU4Ny0lRDglQjMlRDklODglRDglQjItJUQ4JUFBJUQ5JTg4LSVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNy0lRDglQTglREElQTklRDklODYlRDglQUY=" alt="" border="0">

نفوذ عوامل وزارت اطلاعات در صفوف اپوزیسیون، توهم یا واقعیت؟+تصویر

نفوذ عوامل وزارت اطلاعات در صفوف اپوزیسیون، توهم یا واقعیت؟+تصویر این روزها اشراف دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی ایران بر تمام فعالیت های ریز و درشت ضدانقلاب بر کسی پوشیده نیست؛ آنهایی که تا دیروز این حقیقت را کتمان می کردند و سعی داشتند آن را بازی رسانه ای ج.ا.ا عنوان کنند با مشاهده چند مورد از افشاگری های دستگاه اطلاعاتی ایران درباره عناصر ضدانقلاب خارج نشین زبان در کام گرفتند و ...

به گزارش ماهستیم، در طی چند سال گذشته تمام فعالیت های پنهان و آشکار ضدانقلاب در خارج از کشور از چشم سربازان مجاهد وزارت اطلاعات پوشیده نبوده و بسیاری از برنامه ها و طرح های آنان حتی پیش از اجرایی شدن توسط وزارت اطلاعات لو رفته است. این روزها ضدانقلاب خارج نشین به جای آنکه اشراف اطلاعاتی ایران را زیر سوال برده و در اصل آن شک ایجاد کند به نفوذی های وزارت اطلاعات در اپوزسیون می پردازند.

 

نفوذی وزارت اطلاعات در اپوزسیون خارج نشین از دیرباز تاکنون یکی از بحث های چالش برانگیز ضدانقلاب در خارج از کشور بوده است، اگرچه هویت افرادی که برای دستگاه امنیتی ج.ا.ا کار می کنند محرمانه است اما با نگاهی به پرونده های قدیمی می توان به عمق نفوذ دستگاه اطلاعاتی ج.ا.ا پی برد! در همین رابطه می توان به نفوذ «سردار مدحی» در دستگاه اطلاعاتی اسرائیل [موساد]، انگلیس [MI6] و ایالات متحده آمریکا [سیا] اشاره کرد که بعدها به «الماسی برای فریب» شهرت پیدا کرد. پس از این ماجرا سرویس های اطلاعاتی دشمن انگشت حیرت به دندان گرفته بودند که چه آسان فریب خورده و نفوذی وزارت اطلاعات را به حیاط خلوت اپوزیسیون راه داده اند، گروه های اپوزیسیون به وحشت افتاده بودند که نفوذی های دیگر چه کسانی هستند!!؟

 

در خرداد ماه سال 1389 موضوع نفوذی های وزارت اطلاعات در اپوزسیون آنقدر گسترده و بحث برانگیز شد که ارگان ضدانقلابی «گروهک فدائیان خلق» مطلبی در همین رابطه منتشر کرد.

 

گروهك فدائيان خلق نوشت: «در خارج كشور كساني در ميان ما هستند كه همه ما مي دانيم ممكن است عامل نفوذي باشند، گرچه هيچ سندي وجود ندارد و حدسي است كه قابل اثبات نيست. افزون بر آن، گاه كسي كه به ظاهر روشنفكر سياسي يا مدافع حقوق بشر است به خارج سفر مي كند و خيلي سريع وارد جمع هاي ما مي شود، و حتي نقش عمده اي را در يك گروه فعال به عهده مي گيرد، و يا شايد پس از مدتي به ايران باز مي گردد. گاه حتي پس از بازگشت به ايران، تماس خود را با ما حفظ مي كند و به فعاليت ادامه مي دهد. به هر حال اطلاعات به شيوه هاي گوناگون عنصرهاي نفوذي خود را در جمع هاي گوناگون دارد. به نظر مير سد حكومت جمهوري اسلامي تجربه فراواني در زمينه كسب اطلاعات و نفوذ در ميان گروه هاي گوناگون بدست آورده. رژيم مايل است برآورد دقيقي از هويت، نقش و عملكرد مخالفين خود داشته باشد. در اين رويكرد يك هسته واقع بينانه وجود دارد زيرا كه دولت آمريكا پول و تلاش زيادي را به شيوه حسابگرانه و برنامه ريزي شده صرف براندازي رژيم جمهوري اسلامي به شيوه ظاهراً مدني و انقلاب مخملين كرده، مي كند و خواهد كرد.جمهوري اسلامي براي نفوذ در ميان مخالفين خود، چهره سازي مي كند. يعني برخي افراد را كه حاضر به همكاري با اطلاعات شده اند، يا از آغاز اطلاعاتي بوده اند، دستگير و زنداني مي كند، به آنها حكم زندان مي دهد، و كم كم نام اين افراد به عنوان فعالين مخالف جمهوري اسلامي بر سر زبان ها مي افتد. پس از مدتي، ديگر كسي نمي پرسد كه سابقه فعاليت اين فرد چه بوده و كارنامه تلاش هاي او چيست، بلكه فقط زندان رفتن او كافي است كه چهره اي مورد قبول به عنوان مخالف جمهوري اسلامي باشد و همه جا پذيرفته شود. چه بسا فعالين خارج كشور براي نجات او تلاش كرده و كمك مي كنند كه او را به خارج كشور بياورند، همانطور كه بسياري از فعالين مورد پيگرد را در خروج از كشور كمك مي كنند. اما اطلاعاتي ها بهترين راه هاي نفوذ را در ميان گروه هاي مختلف شناسايي مي كنند.»

 

در مرداد ماه سال 1391 دستگاه اطلاعاتی ایران مستندی با عنوان «کلوپ ترور» را پخش کرد؛ پس از انتشار مستند کلوپ ترور موجی از نگرانی در میان ضد انقلاب خارج نشین شکل گرفت.اپوزیسیون به این نتیجه رسید که نفوذ اطلاعاتی ایران به یک مقطع زمانی و یا فرد خاصی محدود نیست و بنا به مصلحت و تشخیص سیستم اطلاعاتی این افراد به موقع رسالت خود را به انجام خواهند رساند.

 چند روز پیش یکی دیگر از عناصر ضدانقلاب خارج نشین در مقاله ای با عنوان «نفوذ عوامل وزارت اطلاعات در صفوف اپوزیسیون» نگرانی خود را از نفوذ وزارت اطلاعات در اپوزسیون اعلام کرد؛ امرالله ابراهیمی در بخشی از گزارش خود نوشت: «بزرگترین مشکل ما نفوذی‌های وزارت اطلاعات در صفوف اپوزیسیون هستند و تا زمانی که شناسایی، افشا آنان صورت نگیرد، اتحادی شکل نخواهد گرفت و تا زمانی که یک اتحاد گسترده و آلترناتیو فراگیر رخ نشان ندهد، پیروزی بر این نظام [جمهوری اسلامی ایران] متصور نیست./تمام