<img src="//radar.bayan.ir/bb!b!yaali/rb.gif?nos&refx=aHR0cDovL3lhYWxpLmJsb2cuaXIvcG9zdC83OTEvJUQ4JUFBJUQ4JUI1JUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUIxJURCJThDLTIxNC0lRDglQUYlRDklODQlRDglQTctJUQ4JUE4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ4JUIyLSVEQSVBOSVEOSU4Ny0lRDglQjMlRDklODglRDglQjItJUQ4JUFBJUQ5JTg4LSVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNy0lRDglQTglREElQTklRDklODYlRDglQUY=" alt="" border="0">

فحاشی سلطنت طلبان به یکدیگر+ تصویر

فحاشی سلطنت طلبان به یکدیگر+ تصویر درگیری و اختلاف میان گروه های مختلف اپوزسیون تا به حدی رسیده که این بار حتی نام رضا پهلوی نیز به میان آمده است. تا قبل از این شاهد فحاشی های تلویزیونی «سعید سکویی»، «آرین وطن خواه» و «داریوش دلاور» بودیم، اشخاصی که به لحاظ سیاسی وابسته به سلطنت طلبان

به گزارش ماهستیم، درگیری و اختلاف میان گروه های مختلف اپوزسیون تا به حدی رسیده که این بار حتی نام رضا پهلوی نیز به میان آمده است. تا قبل از این شاهد فحاشی های تلویزیونی «سعید سکویی»، «آرین وطن خواه» و «داریوش دلاور» بودیم، اشخاصی که به لحاظ سیاسی وابسته به سلطنت طلبان محسوب می شوند.

 

به تازگی اختلاف و درگیری میان سلطنت طلبان آنچنان بالا گرفته به نحوی که یکی از عناصر اپوزسیون که در سایت های فارسی زبان از او با عنوان »ف.م سخن» یاد می شود، مطلبی در این باره نوشته است. این مطلب در سایت «گویا نیوز» منتشر شده است.

 

ف.م سخن در ابتدای مطلب خود درباره اختلاف میان سلطنت طلبان نوشته است: «خيلى سعى كردم عنوان بهترى براى اين مطلب پيدا كنم، اما نتوانستم. براى من سنگين است به كار بردن كلماتى مانند كلماتى كه در تيتر مى بينيد. در گذشته كه سعيد سكويى براى بازگشت سلطنت گلو پاره مى كرد، و گه گاه كارش به فحش و فحش كارى مى كشيد.»

 

همچنان که گفته شد موضوع این مطلب بالا گرفتن درگیری و اختلاف میان سلطت طلبان است، نویسنده در مطلب خود با اشاره به درگیری میان دو نفر از چهره های شناخته شده سلطنت طلب و استفاده از الفاظ رکیکی که آن دو نیست به یگدیگر به کار برده اند ابراز نگرانی می کند و می نویسد: «ادب، آموختنى ست. به عبارتى ادب با ژن به انسان منتقل نمى شود. انسان، ادب يا بى ادبى را ابتدا در خانواده، بعد در مدرسه و محل تحصيل، و البته از برنامه هاى تلويزيونى كه مى بيند فرا مى گيرد.شما يك اشراف زاده را در محيط فحش و فضيحت قرار دهيد، همان زبان را خواهد آموخت».

 

نویسنده در ادامه می نویسد: «در زمان شاه، متاسفانه بدگويى و هرزه گويى در ميان اعضای حكومت و خاصه ارتشيان و امنيتى ها سخت رايج بود. حتى كلمات زشت و فحاشى هاى رايج، در دوران نوجوانى فرزندان شاه و ملكه، از آن ها شنيده مى شد. يادآورى من از آن روست كه بدانيم نفوذ بى ادبى، حتى تا خانواده ى سلطنتى هم مى تواند دامن بگستراند، و زشت زبانى را ميان آن ها رواج دهد. امروز، در صفحه ى فيس بوك يكى از دوستان، قطعه ويدئويى از برنامه ی از گروهى موسوم به «سربازان آيين پادشاهى» با اجرای «مهندس شهباز قهرمانى» دیدم. اين آقا، در گفتارى مشحون از فحش و اهانت جنسى، يك آقاى سلطنت طلب ديگر را مورد هجوم قرار داد، البته با بزرگداشت رضا شاه دوم يا همان رضا پهلوى خودمان».

 نویسنده در بخش پایانی مطلب خود با تاکید بر این که اهمیتی به نوع بیان این شخص یا اشخاص دیگر نمی دهد ولی به رواج روز افزون این نوع از گفتمان هشدار می دهد و از رضا پهلوی می خواهد که تکلیف خود را مشخص کند. بنابر اعتقاد ف.م.سخن، رضا پهلوى باید در يك جمله و يك پيام هر گونه وابستگى اين شخص را [با ذكر اسم و نام برنامه ى تلويزيونى اش] نفى کرده و چنين خزعبل گويى هايى را هم به شدت محكوم کند».

 

علیرغم تاکید نویسنده بر اعلام موضع سیاسی رضا پهلوی در این باره باید گفت که به نظر نمی رسد که رضا پهلوی قصدی برای انجام این کار داشته باشد چراکه او رویای سلطنت را به کلی از خاطر برده و ترجیح می دهد با سیاستمداران آمریکایی نشست و برخاست داشته باشد.

 

به اعتقاد نویسنده سلطنت طلبی، گفتمانی برای بهره برداری سیاسی و سوء استفاده مالی بسیاری از مدیران و برنامه سازان شبکه های ماهواره ای است. بدون شک اقتدار و قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران خواب را از چشم هر دولت و سازمان و گروهی که خیال باطل در سر پرورانده باشد، خواهد گرفت./تمام