<img src="//radar.bayan.ir/bb!b!yaali/rb.gif?nos&refx=aHR0cDovL3lhYWxpLmJsb2cuaXIvcG9zdC83OTEvJUQ4JUFBJUQ4JUI1JUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUIxJURCJThDLTIxNC0lRDglQUYlRDklODQlRDglQTctJUQ4JUE4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ4JUIyLSVEQSVBOSVEOSU4Ny0lRDglQjMlRDklODglRDglQjItJUQ4JUFBJUQ5JTg4LSVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNy0lRDglQTglREElQTklRDklODYlRDglQUY=" alt="" border="0">

نقض حقوق زنان صهیونیست در سرزمین های اشغالی!+ فیلم و تصویر

نقض حقوق زنان صهیونیست در سرزمین های اشغالی!+ فیلم و تصویر کشورهای غربی همواره از اسلام هراسی به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف خود در منطقه و جهان استفاده کرده اند، در این میان رسانه های غربی نیز با نشان دادن چهره ی خشن از مسلمانان و تاکید بر تعصبات دینی آنان به تحقق این هدف کمک کرده اند. هجمه رسانه های غربی علیه اسلام و مسلمانان در حالی است که این رسانه ها اجازه انتشار هیچگونه گزارشی

به گزارش ماهستیم؛ کشورهای غربی همواره از اسلام هراسی به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف خود در منطقه و جهان استفاده کرده اند، در این میان رسانه های غربی نیز با نشان دادن چهره ی خشن از مسلمانان و تاکید بر تعصبات دینی آنان به تحقق این هدف کمک کرده اند. هجمه رسانه های غربی علیه اسلام و مسلمانان در حالی است که این رسانه ها اجازه انتشار هیچگونه گزارشی درباره نقض حقوق بشر در سرزمین های اشغالی ندارند.

 

رسانه های غربی نه تنها نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم بی دفاع فلسطین بی تفاوت هستند بلکه نسبت به محدودیت هایی که این رژیم برای شهروندان خود در نظر گرفته نیز بی تفاوت هستند. در مستندی که به تازگی توسط یک فیلسماز اروپایی تهیه شده نمونه ای از محدودیت علیه دختران و زنان نمایش داده می شود.

 

در بخشی از مستند زنان یهودی بدون حجاب مخصوص حق حضور در کوچه ها و خیابان ها را نداشته و در صورتی که بخواهند در معابر رفت و آمد کنند مورد اهانت مردان قرار گرفته و به سوی آنها سنگ پرتاب می شود. نمونه دیگر نقض حقوق بشر توسط رژیم صهیونیستی اجازه ندادن به دختران و زنان برای انجام مراسم دینی در کنار دیوار است!

 
جالب است بدانید که دادگاه عالی رژیم صهیونیستی در سال 2013 اجازه حضور زنان در کنار دیوار را صادر کرد و خواندن تورات توسط زنان را قانونی اعلام کرد! با این حال زنان نمی توانند در این مراسم با صدای معمولی  دعا بخوانند!!!

 

بر اساس نظریات یک خاخام صهیونیست، خواندن کتاب تورات توسط زنان می تواند توجه مردان را به خود جلب کند، بنابراین زنان نمی توانند در چنین امکانی تورات را بخوانند! بنابر اعتقاد این خاخام تفکیک جنسیتی خواست خدا بوده است!

 

در بخش دیگری از مستند برخی از زنان متعصب صهیونیستی به سوی زنانی که با صدای کمی بلند مشغول خواندن کتاب تورات هستند آب دهان پرتاب کرده و آنها را با الفاظ زشت مورد اهانت قرار می دهند. بخشی از این فیلم در ذیل قابل مشاهده است./تمامبرای مشاهده کلیپ اینجا کلیک کنید