<img src="//radar.bayan.ir/bb!b!yaali/rb.gif?nos&refx=aHR0cDovL3lhYWxpLmJsb2cuaXIvcG9zdC83OTEvJUQ4JUFBJUQ4JUI1JUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUIxJURCJThDLTIxNC0lRDglQUYlRDklODQlRDglQTctJUQ4JUE4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ4JUIyLSVEQSVBOSVEOSU4Ny0lRDglQjMlRDklODglRDglQjItJUQ4JUFBJUQ5JTg4LSVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNy0lRDglQTglREElQTklRDklODYlRDglQUY=" alt="" border="0">

مدعیان خبررسانی سر از آمریکا، اروپا و اسرائیل در می آورند+ تصویر

مدعیان خبررسانی سر از آمریکا، اروپا و اسرائیل در می آورند+ تصویر برخی از روزنامه نگاران تصور می کنند که این قوانین تنها و تنها در ایران وجود دارد، از این رو برخی از روزنامه نگاران و خبرنگاران رفتن را به ماندن ترجیح داده و راهی کشورهای بیگانه می شوند. با اینکه دغدغه اصلی روزنامه نگاران همواره محدودیت های حرفه ای عنوان شده اما در عمل شاهد هستیم که آنها سر از رسانه هایی در می آورند که اوضاع و شرایط را برای آنها بیش از پیش پیچیده تر می کند! ...

به گزارش ماهستیم؛ یکی از دغدغه های خبرنگاران و روزنامه نگاران محدودیت هایی است که در این حرفه وجود دارد، علیرغم اینکه در تمام کشورهای دنیا قوانین و مقررات ویژه ای برای اهالی رسانه وجود دارد اما به دلیل نظام سیاسی ایران و هجمه دولت های غربی علیه آن، این موضوع به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته است؛ حتی برخی از اهالی رسانه تصور می کنند که این قوانین تنها و تنها در ایران وجود دارد، از این رو برخی از روزنامه نگاران و خبرنگاران رفتن را به ماندن ترجیح داده و راهی کشورهای بیگانه می شوند.

 

با اینکه دغدغه اصلی روزنامه نگاران همواره محدودیت های حرفه ای عنوان شده اما در عمل شاهد هستیم که آنها سر از رسانه هایی در می آورند که اوضاع و شرایط را برای آنها بیش از پیش پیچیده تر می کند! اغلب روزنامه نگارانی که گزینه خروج از کشور را انتخاب کرده اند در سرویس های رسانه ای وابسته به دول غربی فعالیت می کنند، جایی که به ظاهر از هر قید و بند رها هستند اما به واقع اسیر در سیاست های آن رسانه می باشند.

 

شرایط حاکم بر سرویس های رسانه ای وابسته به دولت های غربی یک مانع بزرگ در برابر روزنامه نگارانی است که تصور می کنند با خروج از کشور همه چیز حل خواهد شد! اغلب روزنامه نگارانی که در BBC، VOA و ... فعالیت دارند نمی توانند درباره نظام سیاسی و یا اجتماعی ایران اظهارنظر شخصی داشته باشند؛ کوچک ترین اظهارنظر خلاف سیاست های سازمانی به اخراج از سازمان منجر خواهد شد، تغییر و تحول کارکنان در بخش فارسی صدای آمریکا و تلویزیون بی بی سی فارسی نمونه بسیار روشن از فضای مسموم حاکم بر این رسانه ها است.

 

در این میان اما برخی از روزنامه نگاران نیز هستند که دغدغه روزنامه نگاری برای آنها تنها بهانه ای است تا راهی کشورهای بیگانه شوند. «ندا امین»، یکی از این روزنامه نگارانی است که این روزها در سرزمین های اشغالی در کنار صهیونیست های غاصب قرار گرفته است و خیانت را به خدمت ترجیح داده است!

 

ندا امین ابتدا راهی ترکیه می شود و سپس برای کسب پناهندگی از دولت اسرائیل راهی آن سرزمین می شود.او در طول اقامت خود در ترکیه به عنوان خبرنگار روزنامه تایمز اسرائیل برای این رسانه مطالبی در مورد مبارزه زنان ایران برای آزادی‌های اجتماعی- سیاسی می‌نوشت.

 همانند بسیاری از عناصر ضدانقلاب او نیز عنوان پرطمطراق فعال حقوق زنان را یدک می کشد، عنوانی که این روزها خیلی ها از آن به عنوان پوششی برای فعالیت های خرابکارانه استفاده می کنند! شیرین عبادی، نرگس محمدی و نسرین ستوده و ... از جمله کسانی هستند که پیشتر از این عنوان برای فعالیت های ضدامنیتی خود سوء استفاده می کردند.

 

پر واضح است که چه سرنوشتی در انتظار ندا امین است، او نیز همانند بسیاری از مدعیان خبررسانی مجبور است سیاست سازمانی خود را دنبال نماید و نمی تواند فارغ از هر قید و بند آنچنان که خود می خواهد، بنویسد!/تمام