<img src="//radar.bayan.ir/bb!b!yaali/rb.gif?nos&refx=aHR0cDovL3lhYWxpLmJsb2cuaXIvcG9zdC83OTEvJUQ4JUFBJUQ4JUI1JUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUIxJURCJThDLTIxNC0lRDglQUYlRDklODQlRDglQTctJUQ4JUE4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ4JUIyLSVEQSVBOSVEOSU4Ny0lRDglQjMlRDklODglRDglQjItJUQ4JUFBJUQ5JTg4LSVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNy0lRDglQTglREElQTklRDklODYlRDglQUY=" alt="" border="0">

فرود اضطراری ظریف در ایستگاه برجام

فرود اضطراری ظریف در ایستگاه برجام با گذشت بیش از دو سال از اجرای برجام تقریبا همه متوجه شده اند که طرف های غربی بخصوص امریکا اراده ای برای انجام تعهدات خود در برجام ندارند. سفر اخیر وزیر امور خارجه ی ایران به آلمان شاید یکی از جدیدترین نمونه های این مسئله باشد. در این میان بی بی سی فارسی با پوشش این خبر کوشید عدم پایبندی غربی ها به برجام را توجیه ...

به گزارش ماهستیم؛ با گذشت بیش از دو سال از اجرای برجام تقریبا همه متوجه شده اند که طرف های غربی بخصوص امریکا اراده ای برای انجام تعهدات خود در برجام ندارند. با این همه بی بی سی فارسی همچنان تلاش می کند تا خوشبینی برخی مقامات ایرانی برای امکان ادامه ی برجام را تقویت کند. اقدامی که می تواند به طرف های غربی کمک کند تا بیشتر از ایران امتیاز بگیرند و کمتر امتیاز بدهند.

 

سفر اخیر وزیر امور خارجه ی ایران به آلمان شاید یکی از جدیدترین نمونه های این مسئله باشد. در جریان این سفر محمد جواد ظریف که می توان او را یکی از معماران اصلی توافق هسته ای دانست هم از گزند بدعهدی غربی ها مصون نماند. هواپیمای آقای ظریف که در فرودگاه مونیخ به زمین نشسته بود نتوانست برای ادامه ی مسیر خود سوخت بخرد، ظاهرا بخاطر ترس شرکت های نفتی از تحریم های امریکا. این مسئله البته خیلی دیر رسانه ای شد اما بازتابی بزرگ گرفت.

 

در این میان بی بی سی فارسی با پوشش این خبر کوشید عدم پایبندی غربی ها به برجام را توجیه کند. بی بی سی با این عنوان که با همه ی شرکت هایی که ممکن است از فروش سوخت به هوایپیمای آقای ظریف خود داری کرده باشند، گفتگو کرده؛ تلاش کرد زمین بازی را تغییر دهد. احتمال پردازی های بی بی سی که البته هیچ یک مستند مشخصی ندارد به این نتیجه می رسد که احتمالا یکی از همراهان آقای ظریف در این سفر در لیست تحریم های امریکا قرار داشته. لیستی بلند بالا از شخصیت های سیاسی و غیر سیاسی ایران که به بهانه های گوناگون تحریم شده اند.

 با این همه بی بی سی فارسی حتی در مورد کیستی این فرد هم احتمال پردازی نمی کند. نشانه ای بر ساختگی بودن این احتمال. اما این که بی بی سی فارسی به این مسئله به این شکل دامن می زند می تواند دلایل گوناگونی داشته باشد. مهم ترین آن لاپوشانی بدعهدی طرف های غربی است؛ برای این که آن ها را پایبند به برجام نشان دهند و از سوی دیگر برای دولت های غربی که حالا حرف از بازنگری برجام می زنند زمان بخرند. پس از تهدید ترامپ به خروج یک جانبه از برجام، کشورهای اروپایی هم فرصت را غنیمت دانستند تا طرح بهانه هایی مانند فعالیت های موشکی ایران حرف از بازنگری در برجام بزنند. بحثی که اگرچه مقامات ایران همواره آن را رد کردند اما ادامه ی آن عملا روند اجرای برجام را بی ثمر کرده است.

 

گویی بی بی سی فارسی با طرح این ادعا هم می خواهد هم پوششی برای نقض های پیاپی برجام ایجاد کند  هم بهانه ای برای غربی ها دست و پا کند تا پروژه ی بازنویسی برجام را موجه جلوه دهند./تمام