<img src="//radar.bayan.ir/bb!b!yaali/rb.gif?nos&refx=aHR0cDovL3lhYWxpLmJsb2cuaXIvcG9zdC83OTEvJUQ4JUFBJUQ4JUI1JUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUIxJURCJThDLTIxNC0lRDglQUYlRDklODQlRDglQTctJUQ4JUE4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ4JUIyLSVEQSVBOSVEOSU4Ny0lRDglQjMlRDklODglRDglQjItJUQ4JUFBJUQ5JTg4LSVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNy0lRDglQTglREElQTklRDklODYlRDglQUY=" alt="" border="0">

تلاش ناموفق بنگاه خبرپراکنی BBC علیه ایران+ تصویر

تلاش ناموفق بنگاه خبرپراکنی BBC علیه ایران+ تصویر کارکنان ایرانی BBC مدعی هستند که خانواده های آنان در ایران تحت آزار و اذیت قرار دارند، BBC نیز از چند ماه گذشته به طور جدی موضوع شکایت را در دستور کار خود قرار داده و در نظر دارد از ایران در محاکم قضائی بین المللی طرح شکایت کند. یکی از ادعاهای جالب کارمندان BBC فارسی که در متن شکایت نیز به آن اشاره شده موضوع درخواست همکاری سازمان های اطلاعاتی ...

به گزارش ماهستیم؛ کارکنان ایرانی BBC مدعی هستند که خانواده های آنان در ایران تحت آزار و اذیت قرار دارند، BBC نیز از چند ماه گذشته به طور جدی موضوع شکایت را در دستور کار خود قرار داده و در نظر دارد از ایران در محاکم قضائی بین المللی طرح شکایت کند. در این میان اما مستندات چندانی وجود ندارد و تنها اظهارات کارمندان BBC  پایه و اساس شکایت است.
کسری ناجی [خبرنگار بی بی سی فارسی] در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به نمایندگی از بی بی سی و فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران از جامعه جهانی درخواست کمک کرده است. او با اشاره به ادامه آزار و اذیت ها علیه کارکنان بی بی سی فارسی افزود: «تحت پیگرد قرار دادن ۱۵۲نفر کارکنان BBC فارسی به اتهام تبانی علیه امنیت کشور اقدامی بی سابقه است».

 

در این میان سازمان های به اصطلاح حقوق بشری نیز با BBC همراه شده اند!

 

در گزارش عاصمه جهانگیری [گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد] یکی از موارد نقض حقوق بشر در ایران، آزار و اذیت کارمندان و خبرنگاران بخش فارسی بی بی سی عنوان شده است. این بخش از گزارش به استناد شکایت کتبی BBC تهیه و تدوین شده است. در متن شکایت BBC از جمهوری اسلامی ایران آمده است که 150 کارمند ایرانی این رسانه در طول سال های گذشته تحت فشار قرار گرفته اند؛ مستندات این شکایت اما اظهارات و گفته های کارمندان بخش فارسی بی بی سی ذکر شده است!

 

یکی از ادعاهای جالب کارمندان BBC فارسی که در متن شکایت نیز به آن اشاره شده موضوع درخواست همکاری سازمان های اطلاعاتی ج.ا.ا است!!! نگین شیرآقایی و سعیده هاشمی حدود دو ماه پیش در تلویزیون فارسی بی بی سی مدعی شدند که سازمان های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران از آنها درباره نحوه کار در BBC، جزئیات زندگی شخصی کارکنان، میزان حقوق و دستمزد و .... اطلاعات خواسته اند!

 

سعیده هاشمی در ادامه افزود: «سازمان های اطلاعاتی ایران بارها افراد خانواده و وابستگان مان را بازداشت و زندانی کرده اند، آنها به صراحت به ما گفتند که برای پایان آزار و اذیت ها باید جاسوسی کنیم که البته قبول نکرده و نخواهیم کرد».

 

در این باره باید گفت که آزار و اذیت خانواده کارکنان ایرانی بنگاه خبرپراکنی BBC به هیچ وجه ممکن صحت ندارد؛ پیش از این مسیح علینژاد نیز همین ادعا را در تلویزیون فارسی صدای آمریکا و تلویزیون من وتو مطرح کرد که البته با حضور مادر وی در راهپیمایی 22 بهمن دروغ او معلوم شد.

 

پس از طرح شکایت بنگاه خبرپراکنی BBC، عوامل و دست اندرکاران آن تلاش زیادی به خرج دادند تا دیگر رسانه ها موضوع آزار و اذیت خانواده خبرنگاران و گزارشگران ایرانی شاغل در رسانه های بین المللی را مطرح نمایند. برخلاف تلاش کارکنان بی بی سی فارسی اما «آرمان مستوفی» [رئیس رادیو فردا] اعلام کرد که این رسانه در آینده نزدیک قصد شکایت از جمهوری اسلامی را ندارد./تمام