<img src="//radar.bayan.ir/bb!b!yaali/rb.gif?nos&refx=aHR0cDovL3lhYWxpLmJsb2cuaXIvcG9zdC83OTEvJUQ4JUFBJUQ4JUI1JUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUIxJURCJThDLTIxNC0lRDglQUYlRDklODQlRDglQTctJUQ4JUE4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ4JUIyLSVEQSVBOSVEOSU4Ny0lRDglQjMlRDklODglRDglQjItJUQ4JUFBJUQ5JTg4LSVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNy0lRDglQTglREElQTklRDklODYlRDglQUY=" alt="" border="0">

ادعاهای واهی صهیونیزم در مورد ارض موعود

ادعاهای واهی صهیونیزم در مورد ارض موعود بعد از جنگ جهانی اول و شکست امپراطوری عثمانی فلسطین براساس سایکس پیکو به انگلستان رسید. اما انگلیس در این میان با تدابیر پنهان و پیدا تلاش کرد تا با ایجاد مقدمات تاسیس اسراییل در منطقه غرب آسیا منافعی همیشه پایدار در این منطقه داشته باشد. در واقع طمع ورزی های قدرت های بزرگ از عوامل اصلی شکل گیری این جنبش است. هرچند آرمانهای دینی را نباید دور از ذهن دانست. صهیونیزم علاوه بر اهداف ظاهری مانند تشکیل دولت اسراییل، پدیده ای بود .....

به گزارش ماهستیم؛ بعد از جنگ جهانی اول و شکست امپراطوری عثمانی فلسطین براساس سایکس پیکو به انگلستان رسید. اما انگلیس در این میان با تدابیر پنهان و پیدا تلاش کرد تا با ایجاد مقدمات تاسیس اسراییل در منطقه غرب آسیا منافعی همیشه پایدار در این منطقه داشته باشد. در واقع طمع ورزی های قدرت های بزرگ از عوامل اصلی شکل گیری این جنبش است. هرچند آرمانهای دینی (درست یا غلط) را نباید دور از ذهن دانست. صهیونیزم علاوه بر اهداف ظاهری مانند تشکیل دولت اسراییل، پدیده ای بود که به تعبیر «بن گورین» بدنبال این بود که چیزی ماورای اسراییل بدست بیاورد و این نکته برتری است که صهیونیزم نسبت به سایر جنبش ها در جهان دارد. این جنبش محصول جنگ جهانی اول و استعمار انگلیس و فرانسه بود. این حرکت در نیمه دوم قرن 19 شروع به رشد کرده و و در اواخر همان قرن به شدت فعالیت اش افزوده شد. پیوند منافع اقتصادی و سیاسی قدرت های بزرگ با حرکت ظاهرا دینی جنبش صهیونیزم به مانند شکل گیری عربستان سعودی، موجب ایجاد کشوری یهودی در سرزمین مسلمان فلسطین شد و صدور اعلامیه بالفور در نوامبر 1917 میلادی تبلور این اتحاد شوم بود.

 اما آنچه در این میان قابل بررسی است دعاوی تاریخی و مذهبی این جنبش در رابطه با تاسیس کشور اسراییل آن هم در سرزمین فلسطین است. مورخان اسراییلی تاسیس این کشور در خاک فلسطین را تاسیس مجدد می دانند که قبلا رخ داده که در اثر هجوم بیگانگان در سده 5 قبل از میلاد نابود شده و از طرف دیگر دینداران و بزرگان دینی یهود بازگشت یهود به فلسطین را تحقق وعده الهی می دانند که خداوند به بنی اسراییل وعده داده بود. ما قصد داریم در این مقاله به بررسی صحت و سقم این دعاوی بپردازیم:

 

 

ادعای تاریخی:

در سال 1880 در روسیه نهضتی بنام بیلو آغاز بکار کرد که یهودیان این نهضت اولین کسانی بودند که در 1882 تا 84 اولین شهرک های یهودی نشین را بوجود آوردند. واژه بیلو در عبری یعنی"خانه یعقوب، بیا به آنجا برویم" است؛ وظیفه این جنبش تبلیغ و اشاعه تفکر صهیونیزم بین دانشگاهیان و قشر متوسط بود، صادرکنندگان این بیانیه فلسطین را کشوری که نیاکان و پدرانشان در آن ساکن بودند معرفی کردند و معتقد بودند از لحاظ تاریخی اولین ساکنان فلسطین بوده اند! بنابراین صاحب اصلی آن هستند. البته این ادعا تنها یک ادعای محض نبود در بسیاری از کتب تاریخی یهودیان مانند کتاب اسراییل باستانی نوشته «هری ام اورلینسکی» و البته کتب «بن گورین» به آن اشاره شده و بیان شده که یهود حکومت باستانی اسراییل را در دوران پیامبران داوود و سلیمان بنیان گذاشته است.

 

اما واقعیات تاریخی خبر از بی اساس و کذب بودن این مدعا دارد. در واقع براساس تاریخ، یهودیان اولین ساکنان سرزمین فلسطین نبودند و اسلام یعنی اعراب کنونی اولین ساکنان فلسطین هستند. بنابر اعتقاد محققانی چون توینبی ، فریدمن ، ماکسیم رودنسون ، موشه منوهین و ... حدود 2500 سال قبل از میلاد مسیح قبایل عرب به سرزمین کنونی مهاجرت کردند و در آنجا سکنی گزیدند که به کنعانی ها معروف شدند. آنها نام محل سکونت خود را اورشلین نامیده و حتی همین ها تمدن فینیقی را در سواحل مدیترانه بوجود آوردند. عبرانی ها نیز هفتصد سال بعد از اعراب یعنی در 1800 قبل از میلاد همراه حضرت ابراهیم از شهر اور به اینجا آمدند.

 

علاوه بر این حقایق تاریخی ، محققان یهود پا را فراتر نهاده و منکر هرگونه حق تاریخی برای یهودیان نسبت به فلسطین می شوند. هنری کتان در کتاب فلسطین و حقوق بین الملل صفحه 18 و از زبان «ماکسیم رودنسون» محقق برجسته یهودی می نویسد:«مردم فلسطین به تمام معنی همان فلسطینی های قدیم و کنعانی های معروف و صاحب این سرزمین هستند»موشه منوهین نیز در کتاب یهودیت زمان ما از قول لرد سیدنهام تاریخ شناس برجسته می نویسد :«فلسطین سرزمین یهودیان نیست، بلکه یهودیان آنرا پس از یک کشتار وحشیانه از کنعانی ها گرفتند زیرا اگر چنین بود رومی ها می توانند مالک انگلستان باشند».

 

 

ادعای دینی:

 وعده الهی عبارتی است که رهبران صهیونیزم در توجیه ادعای حق خود برای حکومت بر سرزمین فلسطین بیان می کنند و معتقدند پشت این جنایات و غارتگری هایشان دلیل دینی خوابیده است. این ادعا که در بیانیه بیلو نیز به آن اشاره شده و «هرتزل» در کتاب دولت یهود و سخنرانی هایش از آن سخن گفته حق مذهبی مندرج در تورات را استدلال خود می داند و پایه اصلی اعتقاد آنهاست. آنها می گویند چند آیه از تورات وجود دارد که خطاب به حضرت ابراهیم و یعقوب گفته شده است. به عنوان مثال در عهد عتیق، باب دوازدهم آیه 7 به ابراهیم وعده داده شده که :«به ذریت تو این زمین را می بخشم» و البته در باب پانزدهم آیه 18 نیز آمده است که: «این زمین را از نهر مصر تا به نهر عظیم یعنی فرات به نسل تو بخشیده ام»

 

 

اما این آیات چیزی را ثابت می کند؟!

باید گفت که تمامی این وعده ها اولا به حضرت ابراهیم و فرزندان ایشان داده شده که اعقاب و فرزندان ایشان اعراب نیز بوده اند. یهود و عرب هر دو اعقاب حضرت هستند و تفکیکی در این آیات دیده نشده است.

 

همچنین زمانی که این آیات به حضرت ابراهیم داده شده است میثاق ختنه (قربانی کردن اسماعیل از سوی پدرش ابراهیم) وعده داده شده بود و آن هنگام اسحاق که یهودیان از اعقاب وی هستند نمی توانند مدعی حق انحصاری بر فلسطین باشند. علاوه بر این نمی شود بر اساس انسان شناسی ثابت کرد که تمامی یهودیان کنونی اعقاب حضرت ابراهیم هستند. لذا دلیلی ندارد که همه یهودیان را وارثان وعده الهی در مورد فلسطین دانست. «خوان کوما» انسان شناس برجسته دانشگاه مکزیک معتقد است یهود فاقد مرکز مرفولوژیک است. او مقاله ای نوشته بنام افسانه نژاد یهود که در آن خالص بودن نژاد یهود را امری باطل می داند، او همچنین معتقد است که میان یهودیان نژادهای مختلفی وجود دارند برخی سرپهن برخی سر دراز  هستند و ...»

 

 


قاسم احمدی-کارشاس ارشد مطالعات منطقه ای