<img src="//radar.bayan.ir/bb!b!yaali/rb.gif?nos&refx=aHR0cDovL3lhYWxpLmJsb2cuaXIvcG9zdC83OTEvJUQ4JUFBJUQ4JUI1JUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUIxJURCJThDLTIxNC0lRDglQUYlRDklODQlRDglQTctJUQ4JUE4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ4JUIyLSVEQSVBOSVEOSU4Ny0lRDglQjMlRDklODglRDglQjItJUQ4JUFBJUQ5JTg4LSVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNy0lRDglQTglREElQTklRDklODYlRDglQUY=" alt="" border="0">

قتل وحشتناک یک ایرانی باغیرت به دست خاندان منحوس پهلوی +تصاویر

قتل وحشتناک یک ایرانی باغیرت به دست خاندان منحوس پهلوی +تصاویر چه بسیار انسان های آزاده و باغیرتی که به دست عوامل پهلوی به قتل رسیدند؛ اکنون که برخی از رسانه های معاند و حامیان حکومت شاهنشاهی دم از روزگار خوش دوران حکومت رضا و محمدرضا پهلوی می زنند و شعار «رضا شاه، روحت شاد« را سر می دهند، نگارنده ناخودآگاه به یاد ظلم و ستم های حکومت منحوس شاهنشاهی می افتد. تاکنون اسناد و مدارک بسیاری درباره فساد و جنایت خانواده منحوس پهلوی منتشر شده، در این میان ماجرای ....

به گزارش ماهستیم؛ چه بسیار انسان های آزاده و باغیرتی که به دست عوامل پهلوی به قتل رسیدند؛ اکنون که برخی از رسانه های معاند و حامیان حکومت شاهنشاهی دم از روزگار خوش دوران حکومت رضا و محمدرضا پهلوی می زنند و شعار «رضا شاه، روحت شاد« را سر می دهند، نگارنده ناخودآگاه به یاد ظلم و ستم های حکومت منحوس شاهنشاهی می افتد.

 

تاکنون اسناد و مدارک بسیاری درباره فساد و جنایت خانواده منحوس پهلوی منتشر شده، در این میان ماجرای مدیر مسئول «روزنامه شوش» بیش از همه خودنمایی می کند چراکه او به دلیل انتقاد علیه شاه در جریان ملی شدن صنعت نفت به طرز وحشیانه ای توسط خانواده پهلوی به قتل می رسد.  

 خانواده پهلوی، امیر مختار کریم پور شیرازی [مدیر روزنامه شورش] را به طرز فجیعی شکنجه کردند و زنده زنده در آتش سوزاندند و از جان کندنش به وجد آمده جشن و سرور برپا کردند. استاد شفیعی کدکنی درباره این جنایت هولناک می نویسد:

 

در میهن ما، انسان های بزرگی زیسته اند که هر یک به خاطر رفاه و آزادی مردم وطنشان، با قلم و اندیشه به پیکار استبداد رفته و در آتش نامردمی ها سوخته اند. یکی از آنها امیر مختار کریمپور شیرازی، شاعر و مدیر شجاع و مبارز روزنامه ی شورش بود که جان خود را در ۳۵ سالگی در پای قلم و آرمانش از دست داد. غروب روز ۲۳ اسفند ۱۳۳۲ در میدان پادگان لشگر ۲ زرهی که اسارتگاه دکتر مصدق، دکتر حسین فاطمی، کریمپور شیرازی و بقیه قربانیان کودتای ۲۸ مرداد۱۳۳۲ بود، مراسم چهارشنبه سوری شاهانه، که هم زمان با تولد رضاخان میرپنج شده بود با شرکت اشرف پهلوی (پرنسس مرگ) و علیرضا پهلوی (که مثل خواهرش اشرف در قساوت قلب مشهور بود) انجام گرفت.

 

اینان کریمپور را از زندان بیرون کشیدند، به دستور اشرفپهلوی پیکرش را آلوده به نفت کردند و مدتی او را به توهین و تمسخر گرفتند، پالانی بر کول وی نهادند و دستور دادند با چهاردست و پا راه برود. با افروختن آتش، جشن منحوس شان را آغاز کردند. زندانی به هر سو می دوید و فریاد می زد، شعله آتش همه بدن او را فرا گرفته بود و تماشاگران قهقهه سر داده بودند.

 

فردای آن روز او را در حالی که دیگر امیدی به زنده ماندنش نبود، به بیمارستان ارتش منتقل کردند. در آنجا، تمام توان خود را در گلو جمع کرد و فریاد زد :  اشرف پهلوی مرا کشت! اما دکتر ایادی ـ پزشک مخصوص ـ با تمسخر گفت: دیوانه است، هذیان می گوید. فردای آن شب، از افراد بیرون زندان کسی ندانست که آن شب، در زندان لشگر ۲ زرهی چه گذشته است. تنها همین را فهمیدند که روزنامه های تهران خبر از آتش گرفتن کریمپور شیرازی دادند.

 

او را آتش زدند و مستحق گلوله ندانستند.این مختصر را برای گزارش به جوانان این مرزوبوم نوشتم تا هرکجا هم نسلان مرا (دهه ۳۰) دیدند به باد انتقاد و گاهی ناسزا نگیرند که اگر شما انقلاب نمی کردید ما الان در بهشت زندگی می کردیم و خاندان پهلوی را سمبل آزادی و دمکراسی نخوانند./تمام