<img src="//radar.bayan.ir/bb!b!yaali/rb.gif?nos&refx=aHR0cDovL3lhYWxpLmJsb2cuaXIvcG9zdC83OTEvJUQ4JUFBJUQ4JUI1JUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUIxJURCJThDLTIxNC0lRDglQUYlRDklODQlRDglQTctJUQ4JUE4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ4JUIyLSVEQSVBOSVEOSU4Ny0lRDglQjMlRDklODglRDglQjItJUQ4JUFBJUQ5JTg4LSVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNy0lRDglQTglREElQTklRDklODYlRDglQUY=" alt="" border="0">

شوی تبلیغاتی نازنین زاغری به پایان رسید

شوی تبلیغاتی نازنین زاغری به پایان رسید در حالیکه شرایط اقامت و نگهداری زندانیان سیاسی_امنیتی در ایران مناسب است، اما زندانیان برای تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی و تهیه خوراک خبری برای رسانه های بین المللی به منظور هجمه رسانه ای و تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی هر از گاهی اقدام به مظلوم نمایی می کنند. در همین رابطه می توان به اعتصاب غذا زندانیان سیاسی_امنیتی اشاره کرد. این بار نیز نرگس محمدی به همراه نازنین زاغری ...

به گزارش ماهستیم؛ در حالیکه شرایط اقامت و نگهداری زندانیان سیاسی_امنیتی در ایران مناسب است، اما زندانیان برای تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی و تهیه خوراک خبری برای رسانه های بین المللی به منظور هجمه رسانه ای و تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی هر از گاهی اقدام به مظلوم نمایی می کنند. در همین رابطه می توان به اعتصاب غذا زندانیان سیاسی_امنیتی اشاره کرد.

 

این بار نیز نرگس محمدی [1] به همراه نازنین زاغری رتکلیف دست به اعتصاب غذا زده است. همانطور که گفته شد اعتصاب غذا زندانیان سیاسی_امنیتی تنها یک بهانه برای مظلوم نمایی و تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی برای آزادی احتمالی انها است.

 

بهانه نرگس محمدی برای اقدام به اعتصاب غذا، مدت زمان تماس تلفنی او با فرزندانش در لندن بود! در این رابطه پیشتر گزارشی با عنوان «تماس تلفنی با لندن، بهانه جدید نرگس محمدی در زندان» منتشر شد. برای مطالعه بیشتر می توانید اینجا کلیک کنید.

 

بهانه نازنین زاغری رتکلیف اما عدم دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی عنوان شده است؛ نازنین زاغری در بهمن ماه سال 1395 به حکم قاضی صلواتی به 5 سال حبس محکوم شد، از آن زمان تاکنون وی دوران محکومیت خود را در زندان سپری کرده است. به نظر می رسد پس از شکست سفر وزیر امور خارجه انگلیس [بودریس جانسون] تلاش های برای آزادی نازنین زاغری رتکلیف متوقف شده و یا حداقل کمتر شده است.


رسانه های بین المللی درباره اعتصاب غذای نازنین زاغری نوشته اند: « نازنین زاغری رتکلیف، شهروند دوتابعیتی در بازگشت از سفر به ایران در فرودگاه تهران دستگیر می شود. او به دلیل شرایط نامساعد درمانی در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده است».

 

پس از آنکه رسانه های بین المللی بار دیگر موضوع نازنین زاغری رتکلیف را در صدر اخبار خود مورد توجه قرار دادند، او اعلام کرد که به اعتصاب غذای خود پایان داده است. جالب است بدانید نازنین زاغری رتکلیف پس از آنکه از دریافت و دسترسی به مراقبت های پزشکی اطمینان حاصل کرده به اعتصاب خود پایان داده است!

 

به همین سادگی نازنین زاغری چند روزی توجه رسانه های بین المللی را جلب کرد و با اعلام اینکه از دریافت خدمات مراقبت های پزشکی اطمینان حاصل کرده به اعتصاب غذای نمایشی خود پایان داد. همانطور که گفته شد اغلب زندانیان سیاسی_امنیتی با مظلوم نمایی و سیاه نمایی درباره شرایط خود به دنبال جلب توجه رسانه های معاند بین المللی هستند./تمام

[1] تماس تلفنی با لندن، بهانه جدید نرگس محمدی در زندان _ لینک خبر