<img src="//radar.bayan.ir/bb!b!yaali/rb.gif?nos&refx=aHR0cDovL3lhYWxpLmJsb2cuaXIvcG9zdC83OTEvJUQ4JUFBJUQ4JUI1JUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUIxJURCJThDLTIxNC0lRDglQUYlRDklODQlRDglQTctJUQ4JUE4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ4JUIyLSVEQSVBOSVEOSU4Ny0lRDglQjMlRDklODglRDglQjItJUQ4JUFBJUQ5JTg4LSVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNy0lRDglQTglREElQTklRDklODYlRDglQUY=" alt="" border="0">

نقاب از چهره برداشتند!

نقاب از چهره برداشتند! شاید بتوان لجن پراکنی ضدانقلاب خارج از کشور درباره مقام معظم رهبری و جایگاه ولایت فقیه را تحمل کرد اما نمی توان در برابر اظهارنظر برخی از چهره های سیاسی سکوت کرد، این روزها برخی از چهره های سیاسی همان مطالب و سخنان ضدانقلاب خارج از کشور را واگویه می کنند! براستی چطور می توان اینچنین پست و فرومایه

به گزارش ماهستیم؛ شاید بتوان لجن پراکنی ضدانقلاب خارج از کشور درباره مقام معظم رهبری و جایگاه ولایت فقیه را تحمل کرد اما نمی توان در برابر اظهارنظر برخی از چهره های سیاسی سکوت کرد، این روزها برخی از چهره های سیاسی همان مطالب و سخنان ضدانقلاب خارج از کشور را واگویه می کنند! براستی چطور می توان اینچنین پست و فرومایه بود؟

 

اظهارات اخیر مصطفی تاجزاده درباره جایگاه ولایت فقیه که در رسانه ها بازتاب بسیاری هم داشته است، بار دیگر ابعاد نفاق یک جریان سیاسی مطرح در کشور را روشن ساخت. مصطفی تاجزاده با اشاره به بروز برخی مسائل و مشکلات در کشور به سیاه نمایی و تخریب جایگاه ولایت فقیه می پردازد، او در این باره می گوید: «...وارد شدن ولایت فقیه به قانون اساسی نباید اتفاق می افتاد، بلکه نهاد روحانیت و مرجعیت باید با جایگاه مردمی خود مردم را هدایت می کرد. حکومت و جامعه نباید کاری به کار هم نداشته باشند».

 

خزعبلات مصطفی تاجزاده در حالی است که ستاد اصلاحات دائما از لزوم قانونی بودن و قانونی شدن دستورات رهبری سخن می‌گوید، به این معنی که ولایت فقیه و امر فراقانونی ولی فقیه را نمی‌پسندد! پیش از تاجزاده، سعید حجاریان نیز در اظهاراتی از این گفته بود که ولایت فقیه مطلقه نیست و امر مولوی ندارد! او همچنین گفته است که روش فعلی انتخاب رهبری در ایران حقوقی و عقلانی نیست!

 

در دایره کسانی که علیه ولایت فقیه سخن می گویند، تنها نام مصطفی تاجزاده و سعید حجاریان به چشم نمی خورد! به تازگی مصاحبه ای از محمود احمدی نژاد منتشر شده که در آن سخنانی مشابه تکرار شده است.

 

محمود احمدی نژاد آنجا که مصاحبه کننده از وی درباره عدم در نظرگرفتن جایگاه ولایت فقیه و مرجعیت در منشور بهار می پرسد، می گوید: « اگر مردم یک کشور درباره یک موضوع تصمیمی بگیرند، محترم است. مردم هر سیستم حکومت که انتخاب کنند، حق آنها است، الزامی وجود ندارد که الا همین سیستم حکومت! مردم اگر سیستم قوم لوط را انتخاب کنند بدیهی است که سرنوشت شان مانند قوم لوط می شود! آزادی برای انسان حد یقف ندارد و در سیستم حکومتی حتی کمونیست ها می توانند کاندید ریاست جمهوری شوند! البته در حال حاضر در قانون اساسی چنین چیزی وجود ندارد». [1]

 

یاوه گویی منافقین داخلی و خارجی علیه رهبر معظم انقلاب و جایگاه آن در قانون اساسی ج.ا.ا در حالی است که به اعتقاد بسیاری از مقام های سیاسی کشورهای دنیا، عملکرد رهبر معظم انقلاب در طول سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسیار هوشمندانه و دقیق بوده است. [2] حال اینکه برخی افراد با مقاصد سیاسی و به قصد کسب قدرت و ثروت علیه رهبری و جایگاه آن در نظام اسلامی سخن می گویند.

 

یکی از سناریوهایی که توسط دشمن و برخی از طرفداران داخلی آن‌ها در دستور کار قرار گرفته، تضعیف جایگاه رهبری و تخریب اعتقادات مردم نسبت به ولایت‌فقیه و شخص آقای خامنه‌ای (حفظه‌الله) است./تمام[1] احمدی نژاد با اظهارات پوپولیستی و سخن گفتن دباره آزادی مطلق، عدالت و انسانیت قصد عوام فریبی دارد، او با ذکر مثال درباره قوم لوط فلسفه وجودی پیامبران الهی را منکر می شود! 


[2] کاندولینا رایس درباره رهبر ایران می گوید: رهبر ایران می تواند نقشه هایی را که بهترین ذهن ها، با صرف بیشترین بودجه ها ، در زمانی بسیار طولانی کشیده و مجریانی ماهر اجرای آن را به عهده گرفته اند، با یک سخنرانی یک ساعته خنثی کند.

 ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهور ایران بود که به حکم مجلس شورای اسلامی و تایید امام خمینی به دلیل خیانت های مکرر، از مقام خود عزل شد، در گفتوگو با The Observer می گوید: اگر ایشان [امام خمینی(ره)] زنده بود، صدها بار به آقای خامنه ای احسنت می گفت. دلیل این تحسین این است که آقای خامنه ای به خوبی توانسته نظامی که آقای خمینی ایجاد کرد را حفظ کند.