<img src="//radar.bayan.ir/bb!b!yaali/rb.gif?nos&refx=aHR0cDovL3lhYWxpLmJsb2cuaXIvcG9zdC83OTEvJUQ4JUFBJUQ4JUI1JUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUIxJURCJThDLTIxNC0lRDglQUYlRDklODQlRDglQTctJUQ4JUE4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ4JUIyLSVEQSVBOSVEOSU4Ny0lRDglQjMlRDklODglRDglQjItJUQ4JUFBJUQ5JTg4LSVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNy0lRDglQTglREElQTklRDklODYlRDglQUY=" alt="" border="0">

تاریخ ثبت: 1398/01/29 00:00

تبادل نظر آنلاین

ثبت

اهانت بی شرمانه محمد نوریزاد به مردم عراق

اهانت بی شرمانه محمد نوریزاد به مردم عراق در جریان وقایع تلخ هفته های گذشته که در پی بارش های سنگین برای هموطنان در استان های مختلف کشور رخ داد، برخی از گاو پیشانی سفیدهای داخلی بار دیگر با سوء استفاده از شرایط بوجود آمده به دنبال ماهی گیری از آب گل آلود بودند که البته موفق نشدند. محمد نوریزاد به واقع یک بیمار روانی است، او در طول سال های گذشته با نمایش رفتار غیرعادی

به گزارش ماهستیم؛ در جریان وقایع تلخ هفته های گذشته که در پی بارش های سنگین برای هموطنان در استان های مختلف کشور رخ داد، برخی از گاو پیشانی سفیدهای داخلی بار دیگر با سوء استفاده از شرایط بوجود آمده به دنبال ماهی گیری از آب گل آلود بودند که حضور نیروهای مردمی، امدادگر، جهادی، سپاهی و ارتشی نقشه آنها را نقش برآب کرد.

 

در حالی که کشورهای غربی هر راهی را برای کمک رسانی به سیل زدگان مسدود کرده اند، شهروندان کشورهای فلسطین، لبنان، سوریه، یمن، عراق و تونس کمپین «اهل الوفا» برای ابراز همدردی و یاری سیل زدگان تشکیل داده اند. این موضوع چندان به مزاق برخی ها خوش نیامد و همچنان که انتظار می رفت با لجن پراکنی و اهانت عقده گشایی کردند. از جمله این افراد می توان به محمد نوری زاد اشاره کرد.

 

محمد نوریزاد در یادداشتی با کمال وقاحت خطاب به عراقی ها و لبنانی ها آنها را عنوان وحشی خطاب می کند، او در یادداشت خود می نویسد: « وحشی های عراقی و لبنانی که از دکمه های لباس شان، تا عروسک بچه هایشان، تا گنبدها و گلدسته ها و ضریح مطلای عتبات عالیاتشان و .... از پول های دزدیده شده ی مردم ایران است، برای چه به ایران آمده اند؟ و برای چه در خوزستان پرسه می زنند؟ برای کمک به سیل زدگان؟».

 

محمد نوری زاد در ادامه می افزاید: « این وحشی ها قرار است در مناطق سیل زده چه بکنند؟ غذا بپزند؟ غذا پخش کنند؟ بیل بزنند؟ پشت لودر و گریدر و بولدوزر و بیل مکانیکی بنشینند؟ مهندس اند؟ پزشک اند؟ با اطمینان می گویم: هیچکدام. اینان به ایران آمده اند تا بازوی سپاه باشند برای دریدنِ شکمِ مردم در روزهای خشم».

 محمد نوریزاد به واقع یک بیمار روانی است، او در طول سال های گذشته با نمایش رفتار غیرعادی نشان داده که در درجه اول از دایره انسانیت و بعد از درجه ایرانی بودن خارج شده است. چگونه ممکن است که یک ایرانی بتواند چنین تصویری را از ایران به دنیا مخابره کند و یا مسلمانی [که ادعای مسلمانی دارد] که بخواهد بر دست و پای بهائیان بوسه زند و دیگران را نیز دعوت به این کار کند.

 

به اعتقاد نویسنده اینکه دستگاه قضائی دیگر علیه او وارد عمل نمی شود، کار صحیح است چراکه نوریزاد تشنه نمایش و تظاهر است. او در طول چند سال گذشته و به خصوص پس از حوادث مربوط به انتخابات سال 1388 به دنبال آن بود تا با محکومیت چندساله برای خود اسم و رسمی درست کند که البته نشد. در این میان حتی شبکه های ماهواره ی فارسی زبان نیز تاب و تحمل او را نداشتند و پس از فهم این موضوع با نوریزاد به مانند یک دستمال کاغذی برخورد کردند./تمام