<img src="//radar.bayan.ir/bb!b!yaali/rb.gif?nos&refx=aHR0cDovL3lhYWxpLmJsb2cuaXIvcG9zdC83OTEvJUQ4JUFBJUQ4JUI1JUQ5JTg4JURCJThDJUQ4JUIxJURCJThDLTIxNC0lRDglQUYlRDklODQlRDglQTctJUQ4JUE4JUQ4JUIzJUQ5JTg4JUQ4JUIyLSVEQSVBOSVEOSU4Ny0lRDglQjMlRDklODglRDglQjItJUQ4JUFBJUQ5JTg4LSVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNy0lRDglQTglREElQTklRDklODYlRDglQUY=" alt="" border="0">

تاریخ ثبت: 1398/05/01 23:39

تبادل نظر آنلاین

ثبت

دو هفته بازداشت برای نوری زاد و این همه داستان +تصویر

دو هفته بازداشت برای نوری زاد و این همه داستان +تصویر صبح دیروز محمد نوریزاد به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان گرگان آزاد شد. اتهام های مطرح شده از سوی دستگاه قضائی کشور علیه نوری زاد تشویش اذهان عمومی از طریق ارسال ویدئوهای مربوط به سفر آق قلا و همچنین امضای بیانیه‌ای مشترک موسوم به ۱۴ تن و انتشار آن در شبکه های اجتماعی


به گزارش ماهستیم؛ صبح دیروز محمد نوریزاد به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان گرگان آزاد شد. اتهام های مطرح شده از سوی دستگاه قضائی کشور علیه نوری زاد تشویش اذهان عمومی از طریق ارسال ویدئوهای مربوط به سفر آق قلا و همچنین امضای بیانیه‌ای مشترک موسوم به ۱۴ تن و انتشار آن در شبکه های اجتماعی می باشد.

 

اگرچه برخی از سایت های معاند فارسی زبان برای سه روز بازداشت محمد نوری زاد در زندان اوین داستان های مختلفی سرهم کردند اما نوری زاد علت آن را مراجعه به شعبه اول دادیاری در روز چهارشنبه عنوان می کند. مطابق انتظار محمد نوری زاد پس از آزادی از زندان گرگان علیه نظام و دستگاه قضائی کشور شروع به سخن پراکنی کرد.

 

محمد نوری زاد که همواره توهم محبوبیت میان مردم را دارد، در بخش اول اظهارات خود انتقال به زندان گرگان را خواست و اراده مردم ایران عنوان کرد! این در حالی است که بر اساس اخبار منتشر شده انتقال نوری زاد به زندان گرگان به علت شکایت دادگستری گرگان در ارتباط با سفر به آق‌قلا در جریان سیل بوده است.

 

این 14 زندانی گمنام هستند!

 

محمد نوری زاد در ادامه به 14 زندانی سیاسی_امنیتی گمنام اشاره می کند، نوری زاد با سیاه نمایی درباره دستگاه قضائی کشور مدعی می شود که زندانیان در تمام نقاط دنیا به غیر از جمهوری اسلامی دارای نام و نشانی هستند! نکته جالب توجه اینکه محمد نوری زاد در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از زندانیان زندان گرگان می گوید: « ... من بارها به آنها گفتم که چرا خودتان را رسانه ای نمی کنید و نمی گذارید که دنیا درباره شما بداند، آنها در پاسخ می گویند که می خواهند طول دوران محکومیت خود را بدون حاشیه و جنجال تمام کنند!».

 محمد نوری زاد به جز عرصه کارگردانی و مستند سازی [که در آن موفقیت چندانی نداشته است] فاقد دانش درباره حوزه فعالیت های سیاسی است، او حتی در ادای کلمات سیاسی و حقوقی نیز ناتوان است؛ برای مثال آنجا که محمد نوری زاد از تجریه حضور در اندرزگاه شش کارگری و 120 زندانی مهریه سخن می گوید، در ادای کلمه «اعسار» به مشکل بر می خورد و از آنجا که چیزی در مورد آن نمی داند با اندکی تامل به اشتباه آن را «اعزار» بیان می کند.     

 

نکته جالب توجه دیگر در سخنان محمد نوری زاد درخواست او از رئیس زندان اوین است؛ نوری زاد مدعی است که رئیس زندان اوین شخصا از او برای حفظ نظم و آرامش میان زندانیان درخواست همکاری کرده است، نوری زاد نیز در پاسخ به درخواست رئیس زندان اوین می خواهد تا زمان انتقال به زندان گرگان او را در سلول انفرادی زندانی کنند!!!

 

گفتنی است محمد نوری زاد روز چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸، بر اساس ابلاغیه‌ای که پیش‌تر به دستش رسیده‌بود، در شعبه اول دادیاری دادسرای اوین حاضر شد و پس از تفهیم اتهام به علت پایان وقت اداری و روز کاری برای مدت سه روز در زندان اوین بازداشت می شود، نوری زاد در روز شنبه ۲۲ تیر به زندان گرگان منتقل شد./تمام