main image
83   1402/12/17  

آزادی فریبا اسدی با تودیع قرار وثیقه

آزادی علیرغم ادامه فعالیت گذشته

به گزارش ماهستیم؛ روز گذشته فریبا اسدی، زندانی سیاسی_امنیتی با تودیع قرار وثیقه از زندان کچویی کرج آزاد شد. گفتنی است او بهمن ماه سال 1399 به اتهام فعالیت علیه ج.ا.ا و عضویت در گروه های ضدانقلاب [پادشاهی خواه] مجرم شناخته شد. فریبا اسدی شهریور ماه گذشته و برای بار سوم به اتهام فعالیت تبلیغاتی علیه ج.ا.ا دستگیر و بازداشت شد./تمام