main image
0   1400/11/06  

امید دانا

به گزارش ماهستیم؛ امید دانا در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری به جرم اغتشاش و اقدام علیه امنیت ملی دستگیر شد، اغلب مخاطبان از امید دانا تصویر جوان زرتشتی به یاد دارند که در بحبوجه اغتشاش ها علیه رهبری شعار سر می داد. برخلاف آنچه که درباره حکم دادگاه امید دانا گفته شده باید خاطرنشان کرد که او 2 سال پس از تحمل حبس مورد عفو رهبری قرار گرفت.

امید دانا با کمک سلطنت طلبان خارج از کشور به صورت غیرقانونی از مرز خارج شد و در استکهلم سوئد پناهنده سیاسی شد. چندی ماه از آمدن او به استکهلم نمی گذرد که مامور می شود، پرچم شیر و خورشید و تصویر رضا پهلوی را در تظاهرات ضدایرانی بالا ببرد، گفتنی است اغلب مخالفان جمهوری اسلامی ایران ساکن استکهلم از گروه های چپ هستند! همین اقدام کافی بود تا میان مخالفان دو دستگی ایجاد شود.

فهم و درک امید دانا از مبارزه سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران تنها به شعارنویسی در دستشویی ها قد می دهد! در اوایل زندگی در استکهلم او در یادداشتی که در فیس بوک منتشر کرد نوشت: « امروز در یکی از مراکز خرید استکهلم به نام شیستا رفته بودم دستشویی و از توی کیفم یک خودکار برداشتم تا شعار نویسی کنم، یادم اومد اینجا سوئد است».

امید دانا در همان اویل شروع زندگی در استکهلم برنامه رودست را جلوی دوربین برد که این روزها مورد توجه برخی از مخاطبان در شبکه های اجتماعی است. امید دانا پس از اختلاف ها با سلطنت طلبان از آنها روی گرداند و حتی به دشمن آنها تبدیل شد! او این روزها به عنوان پان ایرانیست به نقد و تحلیل رویدادهای روز ایران می پردازد. گفتنی است برخی مخاطبان او را به جانبداری از جمهوری اسلامی ایران متهم می کنند زیرا که او در برنامه های خود علیه اپوزیسیون سلطنت طلب سخن می گوید.