main image
21   1403/03/15  

آزادی موقت زندانی سیاسی_امنیتی در میاندواب

ولی الله ظهرابی آزاد شد

به گزارش ماهستیم؛ ولی الله ظهرابی، زندانی سیاسی_امنیتی اهل قوشاچای آذربایجان جنوبی با تودیع وثیقه از زندان میاندواب آزاد شد. او روز یکشنبه 23 اردیبهشت ماه 1403 از سوی اداره اطلاعات نیروی انتظامی احضار شده بود.

ولی الله ظهرابی پیشتر نیز به اداره اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بود. از اطلاعات پرونده و عناوین اتهام اطلاع در دست نیست./تمام