main image
174   1402/06/23  

اعضای یک خانواده تهرانی دستگیر و بازداشت شدند

زهرا صفایی، پرستو معینی و محمدمسعود معینی بازداشت شدند

به گزارش ماهستیم؛ روز سه شنبه زهرا صفایی، پرستو معینی و محمد مسعود با دستور مقام قضائی دستگیر و بازداشت شدند. رسانه های بیگانه از انتقال این افراد به بازداشتگاه وزارت اطلاعات خبر دادند که مورد تایید نیست.

تا لحظه تنظیم گزارش اطلاع دقیق و درست از موارد اتهام این افراد منتشر نشده است؛ به نظر می رسد با توجه به سابقه محکومیت قبلی و ارتباط با سازمان تروریستی منافقین علت دستگیری و بازداشت نیز در همین رابطه باشد./تمام