main image
96   1402/12/17  

بازگشت محمد لویمی به زندان شیبان اهواز

پس از رسیدگی و دریافت خدمات پزشکی

به گزارش ماهستیم؛ محمد لویمی از زندانیان سیاسی_امنیتی پس از دریافت خدمات تخصصی پزشکی به زندان شیبان اهواز بازگردانده شد. یکی از اعضای خانواده او در گفتگو با رسانه های بیگانه به تشخیص بیماری هموفیلی اشاره و تاکید کرد که وی شرایط انتقال به زندان و ادامه محکومیت را ندارد.

با توجه به ادعای این عضو خانواده انتظار می رود ظرف ماه های آتی درخواست آزادی مشروط وی مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد./تمام