main image
121   1402/11/20  

حضور شهروند اهل سنندج در دادگاه انقلاب تهران

وریشه مرادی تفهیم اتهام شد

به گزارش ماهستیم؛ وریشه مرادی شهروند اهل سنندج پس از حضور در شعبه پنجم بازپرسی دادگاه عمومی و انقلاب تهران، تفهیم اتهام شد. اتهام مطرح شده علیه عضویت در گروه های معاند عنوان شده است. گفتنی است : پرونده او پس از صدور کیفرخواست به شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی ارجاع داده شده است.

وریشه مرادی دهم مرداد ماه سال جاری با حکم مقام قضائی، توسط ماموران اداره اطلاعات در حومه سنندج بازداشت شد. او پس از پایان مراحل بازجویی به بند 209 زندان اوین منتقل شد./تمام

 

مطالب مرتبط