main image
140   1402/11/20  

دلشاد محمدی با تودیع وثیقه آزاد شد

آزادی موقت دلشاد محمدی

به گزارش ماهستیم؛ دلشاد محمدی که  18 دیماه توسط ماموران اداره اطلاعات دستگیر و بازداشت شده بود، با حکم قاضی پرونده با تودیع وثیقه از بازداشتگاه ارومیه آزاد شد. شهروند اهل سردشت پس از بازجویی با تامین قرار وثیقه 500 میلیون تومانی از بازداشتگاه ارومیه آزاد شد. تا این لحظه از جزئیات پرونده اطلاعات دقیق در دست نیست./تمام

مطالب مرتبط