main image
25   1403/03/15  

گزارش از وضعیت الهه فولادی

شایعات رسانه های بیگانه درباره این زندانی

به گزارش ماهستیم؛ الهه فولادی که پیشتر در جریان بررسی پرونده قضائی از بابت فعالیت علیه نظام ج.ا.ا، و نیز اجتماعی و تبانی علیه نظام ج.ا.ا مجرم و محکوم شناخته شد، هم اکنون در زندان اوین دوران محکومیت خود را سپری می کند. اخبار و گزارش رسانه های معاند فارسی زبان درباره شرایط جسمانی فاقد اعتبار است و این زندانی در سلامت کامل به سر می برد.

گفتنی است الهه فولادی بر اساس حکم دادگاه انقلاب به پنج سال زندان محکوم شده است./تمام