main image
165   1401/08/26  

بازداشت محمد حیدری و علی صابونی

با حکم مقام قضائی دو شهروند بازداشت شدند

به گزارش ماهستیم؛ بنابر اخبار رسیده علی صابونی شهروند ساکن تهران روز چهارشنبه ۲۵ آبان‌ماه با دستور مقام قضائی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بنابر گزارش شبکه های اجتماعی او روز گذشته در محله سعادت آباد به همراه چند تن دیگر بازداشت شد. طبق این گزارش افراد همراه علی صابونی همگی آزاد شده اند ولی او به زندان منتقل شده است.

محمد حیدری هم روز گذشته که جهت پیگیری پرونده خواهرش به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای قزوین مراجعه کرده بود پس از بحث و جدل با مقام قضائی بازداشت شد. گفتنی است او برادر جواد حیدری از جانباختگان حوادث اخیر می باشد./تمام