main image
665   1401/09/14  

بهروز چمن آرا آزاد شد

علت دستگیری استاد دانشگاه کردستان اعلام شد

به گزارش ماهستیم؛ بهروز چمن آرا استاد گروه زبان و ادبیات کردی دانشگاه کردستان صبح دیروز یکشنبه 13 آذرماه آزاد شد؛ علت بازداشت وی ارائه توضیحات در خصوص حمایت از ناآرامی ها در فضای دانشگاهی و شعارهای ساختارشکنانه عنوان شده است.

رسانه های معاند فارسی زبان با اعلام خبر دستگیری بهروز چمن آرا مدعی شده بودند که حال عمومی او به دلیل عدم رسیدگی پزشکی رو به وخامت است. با این حال جواد چمن آرا، با اعلام خبر آزادی برادرش از سلامت حال او خبر داد. گفتنی است بهروز چمن آرا 9 روز پیش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد./تمام