main image
140   1401/08/16  

رضا مهرگان از زندان اوین آزاد شد

آزادی رضا مهرگان با پایان دوران محکومیت

به گزارش ماهستیم؛ رضا مهرگانروز شنبه ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۱ آزاد شد. او هفتم شهریورماه سال ۹۸ با حکم دادستانی در حوالی رامسر بازداشت و مدتی بعد  به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.

در رسیدگی قضائی به پرونده او از بابت اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به ۵ سال حبس، از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۱ سال حبس، از بابت اتهام اخلال در نظم عمومی به ۱ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و از حیث مجازات تکمیلی به دو سال اقامت اجباری در منطقه جعفرآباد از توابع آرین شهر خراسان جنوبی محکوم شد. حکم صادر شده توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران بعدتر توسط شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تقلیل یافت.

در حکم تجدیدنظر با استناد به اینکه شرکت در تجمعات غیرقانونی مشمول بزه اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور محسوب شده و نمی‌توان آن را دو اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و اخلال در نظم عمومی قلمداد نمود، دادگاه او را از بابت اتهام اخلال در نظم عمومی تبرئه کرد. دادگاه همچنین در دادنامه مجازات تکمیلی در خصوص وی را نیز حذف کرد. نهایتا با قانون کاهش حبس، مجازات وی به ۴ سال کاهش یافت./تمام