main image
182   1401/08/26  

پرونده دیگر برای گلرخ ایرایی

حکم دادگاه برای تمدید قرار بازداشت

به گزارش ماهستیم؛ رسانه های معاند فارسی زبان از بلاتکلیف بودن پرونده گلرخ ایرایی از زندانیان سیاسی_امنیتی خبر داده اند، این ادعا در حالی است که چندی پیش گلرخ ایرایی با حضور در شعبه 2 بازپرسی دادسرای اوین از بابت «اجتماع و تبانی علیه نظام» تفهیم اتهام شد و قرار است به زودی دادگاه او تشکیل شود.

بنابر گزارش های رسیده قرار بازداشت گلرخ ایرایی تمدید شده و علیرغم ادعای اعضای خانواده، قرار تودیع وثیقه انجام نشده است. گفتنی است با پایان دوران محکومیت گلرخ ایرایی دستور تمدید قرار بازداشت صادر شده است. رویه تکراری در خصوص اغلب زندانیان سیاسی_امنیتی تکرار ادعای عدم دسترسی به خدمات بهداشتی  و درمانی، نبود امکانات پزشکی است که برای گلرح ایرایی نیز قضیه به همین منوال تکرار می شود.

رسانه های معاند فارسی زبان با استناد به یک منبع مطلع ادعا کرده اند که گلرح ایرایی حدود 70 روز در بند قرنطینه زندان قرچ ورامین به سر برده است و به دلیل عدم امکانات بهداشتی و شرایط نامناسب نگهداری به بازداشتگاه جندی شاپور منتقل شده است. ادعای رسانه های معاند در حالی است که از زمان پایان محکومیت تاکنون حدود یک ماه و چند روز بیشتر نمی گذرد!

گلرخ ایرایی آخرین بار توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری و نیز 2 سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب محکوم گردید./تمام