main image
 1403/03/09

افعی، کبوتر نخواهید زایید!

جنجال تازه در اپوزسیون خارج نشین

به دنبال ناکامی اپوزسیون در جریان حوادث شهریورماه و شکست پروژه تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران توسط کشورهای غربی، شاهد موج تازه از درگیری و اختلاف در اپوزسیون خارج از کشور هستیم. در همین رابطه علی جوانمردی اعلام کرد که رضا پهلوی عامل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در اپوزسیون است!

                                        

49