1402/07/29

تجارتخانه مولوی در تهران

ادعایی دیگر از مولوی عبدالحمید

به گزارش ماهستیم؛ مولوی عبدالحمید امام جمعه مسجد مکی زاهدان امروز طی سخنانی در نماز جمعه مدعی شده که جریانی مانع ساخت مسجد اهل سنت در تهران شده است!

320