1402/07/08

هالو قبل و بعد از فراخوان

حال و هوای اپوزسیون پس از شکست فراخوان سراسری

محمدرضا عالی پیام معروف به هالو که کمتر از یک‌ ماه قبل از مردم می‌خواست تا به خیابان‌ها بیایند حالا با عدم اقبال عمومی از فراخوان‌ها، تغییر موضع داده و می‌گوید که مردم نباید به خیابان‌ها می‌آمدند! نباید برای مردم تعیین تکلیف نمود!

360