1403/03/02

گاف بنگاه خبرپراکنی در جریان سانحه بالگرد

یک بام و دو هوا بی بی سی فارسی

بنگاه خبرپراکنی بی بی سی فارسی از ابتدای انتشار خبر بروز حادثه برای بالگرد حامل رئیس جمهور با نقض اخبار رسانه های داخلی تلاش کرد تا جریان خبر رسانی را بر عهده گیرد. BBC فارسی با دعوت از تحلیلگران و کارشناسان مختلف اخبار ضد و نقیض را درباره حادثه سقوط بالگرد حامل رئیس جمهور منتشر کرد.

نکته قابل تامل اینکه تا قبل از انتشار خبر شهادت رئیس جمهور و همراهان توسط رسانه ملی، بنگاه خبرپراکنی BBC فارسی و تحلیلگران آن ادعا می کردند که از همه چیز اطلاع دارند! در همین رابطه می توان به حضور مریم دهکردی، سردبیر سایت ایران وایر اشاره کرد.

142