main image
 345    1402/03/24

اشراف سایبری ها به روایت رضا پهلوی

در همایش اجرایی برای آزادی گفته شد

به گزارش ماهستیم؛ رفتار زشت هواداران و حامیان رضا پهلوی با دیگر جریان های سیاسی در خارج از کشور در نهایت منجر به واکنش رضا پهلوی شد، او در تازه ترین سخنرانی خود با اشاره به حواشی به وجود آمده درباره حامیان سلطنت طلب گفته است: « از آنهایی که فحاشی و هتاکی می کنند اعلام برائت می کنم و با رفتار زشت فحاشی مقابله می کنیم».

نکته قابل تامل اینکه ربع پهلوی در همایش اجرایی برای آزادی که در شهر لس آنجلس برگزار شد، تقصیر را متوجه سایبری های نظام دانست و در این باره خاطرنشان کرد: « آنها تکلیف شان مشخص است ولی بیاییم از هر اندیشه‌ای که هستیم، به عقاید هم احترام بگذاریم و با رفتار زشت فحاشی و هتاکی مقابله کنیم».

واکنش رضا پهلوی نسبت به هتاکی سلطنت طلبان پس از آن صورت گرفت که حامیان وی در جریان تظاهرات خیابانی موجب آزار و اذیت جنسی محمدرضا عالی پیام [معروف به هالو] شدند؛ این موضوع در رسانه های ماهواره ی فارسی زبان جنجال زیادی به راه انداخت و آبرویی برای رضا پهلوی باقی نگذاشت.

در عین حال که حامیان سینه چاک رضا پهلوی او را رهبر بلامنازع فردای خیالی براندازی می دانند اما خودش در ظاهر چنین اعتقادی بیان نمی کند! [1] اظهارات عوام فریبانه رضا پهلوی درباره دموکراسی در حالی است که علی جوانمردی درباره یکجانبه گرایی رضا پهلوی در شورای همبستگی هشدار داده بود! علی جوانمردی، مدیر Ava Today با اشاره به تصمیم های فردی رضا پهلوی او را مقصر شکست شورای همبستگی دانست.

اینکه رضا پهلوی و دیگر جریان های سیاسی، ناکامی ها و شکست را متوجه سایبری های ج.ا.ا می دانند غلط است؛ در واقع اشکال از خودشان است که جایگاه سیاسی و بودجه های مالی را بر همه چیز مقدم می دانند و از ناامنی و در ایران به عنوان فرصتی برای کاسبی استفاده می کنند. اگر سایبری ها توانسته باشند تا این اندازه به اپوزسیون خارج نشین احاطه و اشراف داشته باشند پس بایستی خودشان در آن را گل بگیرند.

اظهارات رضا پهلوی درباره اعتقاد به پذیرش تمام جریان ها و گروه ها در حالی است که یاسمین پهلوی، همسر او در اینستاگرام با اشاره به نظر خود درباره مارکسیست‌ها و اسلام‌گرایان گفته است: « من شدیدا با ایده چپ، مجاهد و مذهبی ها مخالف هستم و آن را برای حال و آینده ایران زیان‌بار می‌دانم»./تمام