main image
 285    1402/11/12

افشاگری حسن اعتمادی درباره صبا خویی

ناگفته ها درباره من و تو و کارمندان +بخش اول

به گزارش ماهستیم؛ تا ماه ها پیش از راه اندازی تلویزیون من وتو، کیوان و مرجان عباسی با هماهنگی حسن اعتمادی اقدام به مصاحبه و استخدام کارکنان تلویزیون کردند؛ از این رو حسن اعتمادی را می توان راز دار تلویزیون من وتو دانست که بر علاوه بر آگاهی از تمام مسائل مربوط به تلویزیون، بر اوضاع و احوال شخصی کارکنان نیز اشراف داشت.

پس از اعلام پایان کار تلویزیون من و تو انتظار می رفت که ظرف ماه های آینده برخی از کارمندان آن رسانه اقدام به جنجال آفرینی و افشاگری کنند. در همین رابطه می توان به حسن اعتمادی اشاره کرد،. او با حضور در شبکه اجتماعی کلاب هاوس آتش به خرمن خیلی ها زد! حسن اعتمادی در یک بخش از اظهارات خود در شبکه اجتماعی کلاب هاوس به صبا خویی، مجری و کارمند تلویزیون من وتو اشاره و درباره او افشاگری کرد!

حسن اعتمادی با اشاره به رابطه دوستی با اسماعیل خویی، درباره نحوه استخدام و کار صبا خویی گفت: « من از گذشته با اسماعیل خویی سابقه دوستی و رفاقت داشتم، نگران او بودم چون بیماری های مختلف داشت و حمایت های مالی هم نمی شد. وقتی به لندن آمدم، اسماعیل خویی به من پیام داد که به دیدارش بروم؛ او به من گفت هر کاری می توانی برای صبا انجام بده و من همان شب با صبا برای کار در تلویزیون من و تو صحبت کردم».

صبا خویی

حسن اعتمادی در ادامه به ناسازگاری صبا خویی با کارمندان تلویزیون من و تو اشاره کرد و گفت: « بعد از چند ماه کار صبا خویی سر ناسازگاری با دیگر کارمندان برداشت، تندروی می کرد چون بعضی ها را قبول نداشت و خوب مسائل دیگری هم بود مثل اینکه چون دیگر کارمندان جوان بودند بالاخره بیشتر مورد توجه قرار داشتند و ... این شد که از مقابل دوربین کنار گذاشته شد، البته کیوان عباسی اعتقاد داشت او باید کنار گذاشته شود ولی با تصمیم من، صبا مسئول آرشیو تلویزیون من و تو شد».

حسن اعتمادی در ادامه گفت: « صبا در زندگی شخصی شکست خورده بود و سالیان درازی در ایران بود و پدرش را ندیده بود، این را هم بگویم که او احترام برای پدرش قائل نمی شد و چندبار مقابل من با او برخورد تندی کرده بود! پس از چرخش مواضع کیوان عباسی و گرایش به پهلوی، او مواضع خود را در حمایت از پهلوی به صراحت بیان کرد و این در حالی بود که قبلا گرایش سیاسی خود را پنهان می کرد».

صبا خویی و خانواده پهلوی

در صحبت های حسن اعتمادی اشاره ی هم به خانواده پهلوی و سوء استفاده آنها از افراد شد! حسن اعتمادی در این باره گفت: « با توجه به اینکه اسماعیل خویی فوت کرده است، صبا خویی اعتبار و ارزشی برای خانواده پهلوی ها ندارد و در نتیجه برای کیوان عباسی هم ندارد. ویدئویی دیدم که در کلاب هاوس آمده بود و یک متن را در جانبداری از پهلوی ها روخوانی می کرد، با توجه به سوء استفاده های خانواده پهلوی این قبیل چیزها اتفاق می افتد! من این را هم بگویم که 90 درصد کارمندان این شبکه در بیرون هیچ شغل خوبی نخواهند داشت و نمی توانند به عنوان تحلیلگر، خبرنگار، گزارشگر و تهیه کننده کار کنند چون بسیاری از این کارها که در تلویزیون های مختلف انجام می شود توسط افراد انگشت شماری انجام می شود. پهلوی ها پس از پایان کار با صبا او را در زمین و آسمان ول خواهند کرد!»./تمام