main image
 266    1402/06/25

افکار طالبانی مولوی عبدالحمید قبل و بعد از شهریور 1401

روایت های نادرست از مولوی عبدالحمید در نمازجمعه زاهدان

به گزارش ماهستیم؛ دیدگاه و اظهارات مولوی عبدالحمید در خصوص پوشش حجاب مصداق بارز فریب افکار عمومی است؛ مرور کتاب محمود الفتاوی [فتاوای دارالعلوم زاهدان] پرده از دوگانگی مولوی عبدالحمید بر می دارد و ثابت می کند که ایشان به دنبال سوء استفاده از حوادث شهریور ماه سال گذشته است. به عنوان مثال همین چند مورد برای کافی است تا بدانیم جامعه مدنظر مولوی عبدالحمید از نظر حضور زنان چگونه شرایطی دارد:

_حجاب شرعی را باید با پوشاندن لباس های دراز و گشاد که تمام بدن و دست ها را بپوشاند جدا رعایت کنند ...

_فتاوای متاخرین احناف بر این است که چهره، عورت بوده و کشف آن حرام است

_زن می تواند با حفظ حجاب اسلامی با اویختن برقع که فقط هر دو چشم یا یک چشم او مستور یا هر دو چشم او باز بوده از خانه بیرون رود   

و ....

محمود الفتاوی

مولوی عبدالحمید پس از حوادث شهریور ماه سال گذشته به جای دعوت به آرامش و خویشتنداری به طور مرتب از انقلاب و تغییر سخن گفته است؛ وی در جریان برگزاری نماز جمعه امروز گفته است: « ملت ها وقتی بیدار می شوند این سرآغاز پیروزی یک ملت است، سرآغاز توسعه یافتگی هر ملت، بیداری آن است. ملت ایران دنبال عدالت و تشنه عدالت است و صدایی که امروز در میان ایرانیان داخل و خارج از کشور بلند است، فریاد عدالت خواهی است».

مولوی عبدالحمید با اشاره به فوت مهسا امینی افزود: « مهسا به خاطر پوشش حجاب بازداشت می شود، آبروی او را می برند و هنگامی که جنازه او تحویل خانواده اش می شود، مردم احساساتی می شوند .... این فرد گناهی نداشت، او مرتکب قتل نشده بود که کشته شود».

مولوی عبدالحمید پس از داستان سرایی درباره نحوه فوت مهسا امینی به موضوع اعتراض های خیابانی [که به اغتشاش و ناآرامی منجر شد] اشاره کرد و گفت: « همین کسانی که در اعتراض ها و تجمعات مسالمت آمیز که قانون برای آنها در نظر گرفته است چگونه برخوردی شد ....».

روحانی پرنفوذ اهل سنت با روایت های نادرست و تقلیل رویدادها و حوادث به دنبال چه است!؟ ناامنی، آتش زدن اموال عمومی، ترویج خشونت و قتل بخش جدایی ناپذیر از اعتراض های به اصطلاح مسالمت آمیزی است که مولوی عبدالحمید به آن تاکید دارند! پر واضح است که اظهارات ایشان نه از سر خیرخواهی برای کشور بلکه تشویق و ترغیب به ناامنی و آشوب دوباره است.

اظهارات تند مولوی عبدالحمید در نمازجمعه زاهدان

گفتنی است خطبه های امروز نمازجمعه زاهدان با استقبال گسترده رسانه های معاند فارسی زبان از جمله تلویزیون فارسی صدای آمریکا همراه شد. روحانی که حضور زنان در جامعه را به شکل امروزی آن برنمی تابد حالا مدافع آزادی و حقوق زنان معرفی می شود و متاسفانه عده ای نیز برای افکار طالبانی مشت گره می کنند و فریاد می زنند!/تمام