main image
 230    1402/06/25

برای آزادی با اتوبوس ایران از واشنگتن

پس از پیکان آرت حالا پروژه اتوبوس ایران

به گزارش ماهستیم؛ ایرج مصداقی چندی پیش با اشاره به پروژه پیکان آرت نوشت: « مبلغ 580 هزار دلار برای این پروژه جذب سرمایه شده است که 60 هزار دلار برای خرید پیکان و هزینه های جانبی آن شده و باقیمانده را بین خودشان تقسیم کرده اند. بیچاره مردم که در داخل کشور برای خیابان می روند و اینها در خارج پول پارو می کنند».

پس از پروژه پیکان آرت اپوزسیون خارج از کشور برای رسیدن به آزادی و دموکاسی از پروژه اتوبوس ایران رونمایی کرده است! پروژه پیکان آرت در قالب یک موسسه غیرانتفاعی توسط مارک والاس مدیر UANI در سال 2021 به ثبت رسید. این موسسه در ماه جون 2021 مبلغ 724 هزار دلار بودجه دریافت کرد؛ هدف از پروژه پیکان آرت در ابتدا حمایت از جامعه همجنسگرایان عنوان شد بدین صورت که هنرمندان مختلف به صورت دوره ای با طرح های متفاوت خودرو پیکان را تزئین و این خودرو در مکان های مختلف به نمایش گذاشته می شد!

پیکان ارت

پروژه اتوبوس ایران

گزارش صورت های مالی نشان می دهد که این خودرو به مبلغ 105535هزار دلار خریداری شده و مبلغ بالغ بر 407863 هزار دلار شامل هزینه خدمات مشاوره، حقوقی، پرداخت به هنرمند، هزینه های سفر، تبلیغات و .... پرداخت شده است. در پایان سال 2021 مبلغ دارایی باقیمانده بر اساس ترازنامه موسسه 283434 هزار دلار گزارش شده است. پیکان آرت در ماه جون 2023 با حضور مسیح علینژاد در اسلو از دومین طرح خود رونمایی کرد.

حوادث شهریور ماه سال گذشته فرصت بسیار خوبی برای کاسبان اپوزسیون بوجود آورد؛ اپوزسیون خارج از کشور از آن زمان تاکنون مشغول بهره برداری مالی و سیاسی هستند و هر از گاهی پروژه ی برای آزادی ایران رونمایی می کنند و خدا می داند از دل آن چند هزار دلار به جیب می زنند./تمام