main image
 256    1402/10/05

بلیط های 5000 دلاری رضا پهلوی

4500 دلار بیشتر از یاسمین پهلوی

به گزارش ماهستیم؛ انگیزه های مالی همواره پای ثابت فعالیت مخالفان ج.ا.ا بوده است، در حال حاضر این فرصت در اختیار اپوزسیون خارج نشین قرار دارد تا به روش های مخلتلف تحت عنوان مبارزه با ج.ا.ا درآمد کسب کنند. از امیر عباس فخرآور که با یوتوب امرار و معاش می کند تا یاسمین پهلوی و بلیط های 450 دلاری کذایی و البته پروژه های ریز و درشت مسیح علینژاد [از چهارشنبه های سفید تا پیکان آرت و ...] همه بهانه ای برای کسب درآمد است.

پس از برگزاری سالروز حوادث شهریور ماه 1401 و بلیط  های 450 دلاری برای صرف غذا با یاسمین پهلوی، حالا خبر رسیده  که همسرش، رضا پهلوی دست به کاری مشابه زده و برای دیدار و صرف غذا بلیط 5000 دلاری در نظر گرفته است؛ هر چه باشد او مبلغ اش از یاسمین پهلوی بیشتر است!

بلیط شام با پهلوی

بلیط فروشی رضا پهلوی و کسب درآمد در حالی است که او اواخر سال گذشته با ادعای کمک به اعتصاب کنندگان، عازم سرزمین های اشغالی در فلسطین شد و  از رژیم صهیویستی بودجه دریافت کرد! همچنان که گفته شد صنعت اپوزسیون این فرصت را در اختیار مخالفان ج.ا.ا قرار داده تا درآمد داشته باشند. در این میان عده ای هم مانند آتنا دائمی از راه نرسیده به فکر جایزه و پول هستند و سال های زندان را بهانه کرده اند! حال و روز اپوزسیون در حال حاضر چنین است./تمام