main image
 299    1402/06/04

بیانیه جدید پدر مهسا امینی

تکرار ادعاهای گذشته و دعوت به اعتراض

به گزارش ماهستیم؛ امجد امینی، پدر مهسا امینی با انتشار بیانیه ی که متن آن در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده، از برگزاری سالروز فوت مهسا امینی خبر داده است.

در بیانیه مزبور آمده است: « اکنون پس از گذشتِ یک سال، از تمامی آزادی‌خواهان کشور می‌خواهیم در سالروز این جنایت هولناک و نابخشودنی، بار دیگر ندای تظلم‌خواهی خود را سر داده و با کمترین هزینه‌های جانی و مالی و پرهیز از هرگونه خشونتی، با تجمع بر مزار آن سمبل پاکی و مظلومیت، در ۲۵ شهریورماه امسال یاد او و تمامی جان‌باختگان راه آزادی را گرامی بداریم».

پیشتر امجد امینی مدعی شده بود که فرزندش در نتیجه ضربه باتوم به ناحیه سر کشته شده است! این در حالی است که در فیلم منتشر شده از وی در بالای سر دخترش در بیمارستان، او شهادت می دهد که اثر هیچ ضربه ی بر سر مهسا امینی نیست.

ادعای امجد امینی

تناقض گویی و دروغ های امجد امینی در سال گذشته به شعله ور شدن آتش اعتراض ها دامن زد و برای حداقل پنج ماه کشور را درگیر آشوب و ناامنی کرد. بدون شک تکرار ادعاهای گذشته به نفع عده ای فرصت طلب در داخل و خارج از کشور است.

نکته قابل تامل اینکه امجد امینی در بیانیه مزبور به پروژه کشته سازی گریزی زده و در این رابطه نوشته است: « ... اما کسانی هم که صدای تظلم‌خواهی‌شان از جای‌جای ایران بلند شد و برسر این نااهلانی که تمامی نهادهای زر و زور و تزویر را در اختیار دارند، فریاد برداشتند که این دخترک نازنین "بأی ذنبٍ قُتِلت؟"، به سرنوشت شومِ او دچار شدند یا عضوی از اعضای خود را در این راه پرخطر از دست دادند». /تمام